Jak pandemia wpłynęła na przypis składki w poszczególnych segmentach?

0
201

Już na początku pandemii Covid-19 różni eksperci próbowali prognozować, jak aktualna sytuacja wpłynie na popularność poszczególnych grup ubezpieczeń. Dzięki danym Komisji Nadzoru Finansowego eksperci Ubea.pl sprawdzili, czy te przewidywania pokryły się z rzeczywistością.

Analitycy porównywarki sprawdzili, jak zmieniła się składka przypisana brutto w poszczególnych segmentach sektora majątkowego. Do porównania użyto wyniki za 3 kwartały 2019 r. oraz analogiczny okres roku następnego. Analiza wykazała następujące zmiany w poszczególnych grupach ubezpieczeń działu II:

 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej – wzrost o 4%.
 2. Ubezpieczenia choroby – spadek o 25%.
 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (z wyjątkiem pojazdów szynowych) – bez zmian.
 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych – wzrost o 58%.
 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych – wzrost o 17%.
 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej, casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej – wzrost o 3%.
 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie – bez zmian.
 8. Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7 i spowodowane przez żywioły – wzrost o 10%.
 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych – wzrost o 4%.
 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych – spadek o 3%.
 11. Ubezpieczenia OC wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych – spadek o 30%.
 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową – wzrost o 1%.
 13. Pozostałe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – wzrost o 6%.
 14. Ubezpieczenia kredytu – wzrost o 6%.
 15. Gwarancje ubezpieczeniowe – spadek o 3%.
 16. Ubezpieczenia ryzyk finansowych – spadek o 21%.
 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej – wzrost o 5%.
 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania – wzrost o 5%.

Eksperci tłumaczą spadek w lotniczym OC zapaścią, która dotknęła przewoźników lotniczych. Skala ujemnych zmian w grupie ubezpieczeń ryzyk finansowych stanowi natomiast swoisty paradoks w okresie podwyższonej niepewności gospodarczej.

– Duże znaczenie mogły mieć jednak cięcia finansowe w wielu firmach i mniejsze wartości nowych kontraktów – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Zaskakujący wydaje się też wzrost w grupie 18. Prawdopodobnie wynika on z faktu, że osłabienie pandemii pozytywnie wpłynęło na ruch turystyczny w III kw. 2020 r. Widoczny jest też spadek przypisu składki samodzielnych polis chorobowych o 25%. – Wyjaśnieniem może być fakt, że osoby prywatne i firmy kupujące takie polisy jako samodzielny produkt szukają teraz oszczędności – przypuszcza Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.  

Z kolei analiza dotycząca polis z działu I pokazuje następujące zmiany składki przypisanej brutto w poszczególnych grupach:

 1. Ubezpieczenia na życie – wzrost o 1%.
 2. Ubezpieczenia posagowe (zaopatrzenia dzieci) – bez zmian.
 3. Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe – spadek o 16%.
 4. Ubezpieczenia rentowe – wzrost o 9%.
 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1–4 – wzrost o 5%.

(AM, źródło: Ubea.pl)