Klęski żywiołowe kosztują coraz więcej

0
279

Rekordowy sezon huraganów na północnym Atlantyku, powodzie w Chinach oraz seria dużych pożarów w zachodnich Stanach Zjednoczonych były głównymi powodami tego, że ubiegłoroczny poziom strat z tytułu katastrof naturalnych był dużo wyższy od odnotowanego w 2019 r. – wynika z szacunków Munich Re.

Według reasekuratora globalne straty spowodowane klęskami żywiołowymi w 2020 roku wyniosły 210 mld USD, z czego około 82 mld USD było ubezpieczonych. Zarówno straty ogólne, jak i ubezpieczone były znacznie wyższe niż w roku poprzednim (odpowiednio 166 mld USD i 57 mld USD). Munich Re zwraca uwagę na wysoki udział USA w globalnej kwocie strat – koszty ekonomiczne tamtejszych klęsk żywiołowych wyniosły 95 mld USD, wobec 51 mld USD w roku poprzednim, natomiast straty ubezpieczone sięgnęły 67 mld USD (26 mld USD w 2019 r.). 

Najbardziej kosztowną klęską żywiołową w tym roku były poważne powodzie w Chinach podczas letnich deszczy monsunowych. Ogólne straty spowodowane tą katastrofą wyniosły około 17 mld USD, z czego tylko około 2% było ubezpieczonych. 

Z dziesięciu najbardziej kosztownych klęsk żywiołowych w 2020 r. sześć miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej destrukcyjnym zdarzeniem był huragan czwartej kategorii Laura. Spowodował on 13 mld USD strat ekonomicznych oraz 10 mld USD ubezpieczonych.

Reasekurator zwraca uwagę na szczególnie intensywny sezon huraganów na północnym Atlantyku. W jego trakcie miało miejsce rekordowe 30 burz, z których 13 osiągnęło status huraganu. Całkowite straty podczas sezonu huraganów w Ameryce Północnej wyniosły 43 mld USD, z czego 26 mld USD to straty ubezpieczone. Po raz kolejny doszło do serii dużych pożarów w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Straty ekonomiczne spowodowane tą klęską wyniosły około 16 mld USD, z czego 11 mld USD było ubezpieczonych.

W Europie koszty klęsk żywiołowych w 2020 r. były stosunkowo niewielkie. Ogólne straty wyniosły 12 mld USD (10,6 mld euro), a ubezpieczone straty wyniosły 3,6 mld USD (3,1 mld euro).

(AM, źródło: Munich Re)