Konferencja o transformacji sektora finansowego w kierunku ESG+

0
492

Jakie cele w zakresie ESG powinny postawić przed sobą banki i zakłady ubezpieczeń? Jak wpływa to na rozwój produktów i spółek? Czego domagają się klienci, a co mogą zaoferować banki? Jak zmieniać się będą portfele inwestycyjne i kredytowe oraz relacje banków i firm finansowych z klientami i regulatorami? Jakie są bariery rozwoju zielonych ubezpieczeń? – na te oraz wiele innych pytań związanych z transformacją branży finansowej w kierunku ESG+ będą starali się odpowiedzieć eksperci w trakcie 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21–22 kwietnia w The Westin Warsaw Hotel oraz online, a patronem medialnym jego ubezpieczeniowej części jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Pojęcie ESG (Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego nabrało znaczenia w świecie biznesu w 2015 roku, gdy opublikowano Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Za skrótem ESG kryje się dużo zagadnień związanych z wyzwaniami klimatycznymi i społecznymi, które w różnym stopniu dotyczą wielu branż.

Eksperci branży finansowej podkreślają, że wdrożenie regulacji ESG w strategię i funkcjonowanie instytucji finansowych w dłuższej perspektywie przyniesie długoterminowy wzrost i wymierne korzyści dla tej branży.

Jak ESG zmienia sektor finansowy

Przewiduje się, że strategie banków i ubezpieczycieli w zakresie ESG wywołają zmiany, które dotkną samych podstaw działalności finansowej. Firmy, które zarządzają aktywami, będą zmuszone do stworzenia systemu analitycznego w celu ustalenia, co znajduje się w ich portfelu i wypracowania na nowo modeli dotyczących ryzyka kredytowego. Ustalenie profili każdego z aktywów pod kątem wymogów ESG będzie wymagało zarówno czasu, jak i dodatkowych funduszy.

Eksperci branży wskazują, że nastąpi spadek rentowności niektórych podmiotów, co może wywołać niezadowolenie wśród klientów i akcjonariuszy. Wdrożenie ESG w procesy finansowania wpłynie na sytuację poszczególnych sektorów rynku. Część z nich zapewne zniknie z bilansów podmiotów finansujących. Przełoży się to, zdaniem ekspertów, na zmiany produktów oraz cen.

Wdrożenie ESG w instytucjach finansowych wiąże się z obowiązkiem raportowania, które będzie stanowić dla banków podstawę do oceny inwestorów. Część danych wymienionych w tzw. taksonomii, czyli unijnym systemie jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju należy raportować już od tego roku. Wymogi związane z ESG oznaczają także duże zmiany dla spółek oraz inwestorów. Dlatego wiele jest głosów w branży, że unijne regulacje powinny być bardziej rozłożone w czasie.

Ubezpieczenia na zielono

Wpływ unijnych regulacji związanych z ESG można dostrzec w strategiach i działaniach firm ubezpieczeniowych. Najwięksi ubezpieczyciele już inwestują w zieloną energię oraz rozwijają produkty wspierające transformację klimatyczno-energetyczną. Przykładem jest PZU, który w ramach promocji ekologicznych rozwiązań wśród klientów korporacyjnych wprowadził ubezpieczenia dla elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń. Część ubezpieczycieli deklaruje, że w najbliższym czasie rozpocznie analizę klientów ubezpieczeniowych pod kątem czynników ESG.

Jednak branża ubezpieczeniowa podobnie jak bankowa napotyka dużo problemów na obecnym etapie wdrażania wymogów ESG. Do najpoważniejszych z nich należą: niejednoznaczność unijnych regulacji i problemy z ich interpretacją, dostosowanie strategii firm do zwiększonej kontroli i świadomego zarządzania portfelem ubezpieczeniowym, brak świadomości związanej z wymogami ESG wśród klientów, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorców, a także konieczność wewnętrznej reorganizacji pracy.

W sektorze finansowym wyraźny jest trend w stronę zielonych inwestycji. To wyzwanie, ale i duża szansa dla polskiego rynku kapitałowego. Polska ma mocne podstawy, aby stać się centrum zielonych usług i produktów finansowych w regionie. Konieczne jest jednak wypracowanie dobrych rozwiązań, które pozwolą na efektywne wdrażanie regulacji unijnych w zakresie ESG. W trakcie 23. Banking Forum & 19. Insurance Forum eksperci sektora finansowego i ubezpieczeniowego będą dyskutować o problemach, możliwych rozwiązaniach i przyszłości branży finansowej w kontekście polityki klimatycznej UE i zmieniających się oczekiwań klientów.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 21–22 kwietnia 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel oraz online. Szczegółowy program konferencji oraz bilety dostępne są na stronie wydarzenia https://bankowosciubezpieczenia.pl

(AM)