Konferencja „Wartość w biznesie”

0
376

W dniach 28–29 kwietnia br. w Lublinie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w biznesie”. Tematyka tegorocznej edycji to wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii Covid-19 oraz trwającej wojny w Ukrainie.

Konferencję otworzyli Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK, oraz Artur Paździor, dr hab. z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej i jednocześnie przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W ostatnim czasie, w tym, którego doświadczamy – postpandemicznym i wojennym, pojawiają się wnioski, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, że wartości to nie tylko zysk, że wartość to również niejednokrotnie wartość symboliczna, która nabiera dziś zupełnie innego wymiaru – powiedział Robert Zapotoczny.

Być może jesteśmy świadkami ziszczenia tego marzenia wieloletniego, żeby polska gospodarka była budowana przez potrójną helisę, czyli samorządy, biznes oraz uczelnie – tak prof. Paździor powitał gości: osoby z sektora biznesowego, naukowego, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Tych ostatnich reprezentowali Michał Mulawa, wicemarszałek województwa lubelskiego, oraz Mariusz Banach, zastępca prezydenta Miasta Lublin.

Dzisiaj wartość w nauce i wartość w biznesie to chyba przede wszystkim rozmowa o społecznej odpowiedzialności – zaznaczył przedstawiciel Lublina, odnosząc się do wyzwań dotyczących napływu uchodźców z Ukrainy.

Wykłady inauguracyjne

Wykłady inauguracyjne wygłosili goście honorowi: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz poseł na Sejm RP; dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, i prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mówili oni o aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, wsparciu i perspektywach dla przedsiębiorców, wyzwaniach rynku kapitałowego w Polsce oraz roli ZUS dla prawidłowego funkcjonowania państwa i społeczeństwa w okresie nieprzewidywalnych, niekorzystnych zdarzeń ostatnich lat.

Kreowanie wartości organizacji w warunkach niepewności

W panelu dyskusyjnym „Kreowanie wartości organizacji w warunkach niepewności”udział wzięło sześciu znakomitych gości: Łukasz Chrobak, dyrektor Polska Bezgotówkowa; Artur Wasil, prezes zarządu LW Bogdanka; Małgorzata Sadurska, członkini zarządu GK PZU; Jan Szewczak, członek zarządu PKN ORLEN; prof. Janusz Igras, dyrektor Łukasiewicz-INS, oraz Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Dyskusja, moderowana przez dziennikarza Ernesta Bodziucha, dotyczyła przede wszystkim przeformułowania wartości w organizacjach oraz dostosowania kultury organizacji do wyzwań spowodowanych pandemią oraz wojną w Ukrainie.

Paneliści zgodnie przyznali, że obecnie największą wartością jest kapitał ludzki, pracownicy i współpracownicy firm, a także relacje z otoczeniem biznesowym własnej działalności. Dużym wyzwaniem staje się także zatrzymanie odpływu pracowników, stąd też m.in. rosnąca popularność pracowniczych planów kapitałowych jako benefitu pracowniczego. – PPK to tarcza przeciwodejściowa dla pracodawców – zaznaczył Robert Zapotoczny.

Na postrzeganie przedsiębiorstw – poza wynikami finansowymi – coraz większy wpływ mają raporty ESG, dotyczące środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Mimo wielu trudności uczestnicy panelu postrzegają ten niepewny czas jako szansę, którą trzeba wykorzystać jak najlepiej, zarówno w skali budowy marki własnego przedsiębiorstwa, jak również budowy pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Jakie wartości wspierają nowe technologie

Kolejny panel „Jakie wartości wspierają nowe technologie – o bezpieczeństwie w niestabilnym świecie” poprowadził Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures. W dyskusji udział wzięli: Dariusz Dudek, dyrektor generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin; Paweł Ławecki, wiceprezes Chmury Krajowej; Marlena Janota, członkini zarządu Santander TFI; Sylwia Bilska, członkini zarządu Edenred, oraz Dominik Mazur, Founder & CEO Takes Care. Głównym tematem panelu była współzależność wartości i nowych technologii.

Technologie według panelistów pozwalają na zachowanie takich wartości, jak równość w dostępie do usług, informacji, zasobów i narzędzi, wzmacniają uczciwość, pomagają również pracownikom współtworzyć organizacje, opiniować działania.

Nie można jednak zapomnieć, że technologia jest narzędziem, które może zostać użyte zarówno w szczytnym, jak i złym celu. Paneliści rozmawiali także o zagrożeniach, jakie niesie rozwój technologiczny.

Zarządzanie szpitalami w warunkach pandemicznych

O tym, co działo się na pierwszej linii walki z koronawirusem, rozmawiano podczas panelu „Zarządzanie szpitalami w warunkach pandemicznych”. Udział w dyskusji wzięli: Mirosław Makarewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie; Adam Malinowski, wiceprezes zarządu Signal Iduna Polska; Tadeusz Duszyński, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie; Radosław Starownik, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie; Marzena Strok-Sadło, prezes zarządu Klastra Lubelska Medycyna; Gabriel Maj, prezes zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, oraz Marek Kos, dyrektor SPZOZ w Sandomierzu. Rozmowę poprowadził prof. Artur Paździor.

Najważniejszą wartością dla szpitala jest pacjent. My wszyscy jesteśmy po to, by pacjent czuł się jak najlepiej – powiedział dyrektor Makarewicz.

Prelegenci poruszali temat wyzwań kadrowych, rzeczowych i finansowych, związanych zwłaszcza z pierwszą falą pandemii.

Zasoby kadrowe to jest podstawa, bo ludzie, którzy są gotowi do pracy, do poświęceń, to klucz do sukcesu – podkreślał Radosław Starownik.

Bardzo ważne w pandemii było nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, ale także personelowi podmiotów leczniczych, szczególnie narażonemu na zakażenie. Adam Malinowski zauważył także duży problem w dostępie pacjentów do profilaktyki, spowodowany zamknięciem wielu oddziałów oraz brakami kadrowymi podczas dwóch lat pandemii.

Wartości w biznesie lokalnym i globalnym

Ostatni w tym dniu panel „Wartości w biznesie lokalnym i globalnym” zgromadził największych przedstawicieli prywatnych pracodawców z województwa lubelskiego. O gospodarce rozmawiali: Dariusz Jodłowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Pracodawców Lewiatan Lublin; dr Mariusz Filipek, prezes zarządu Stowarzyszenia Pracodawcy Ziemi Lubelskiej; Zbigniew Michalak, prezes zarządu Lubelskiego Forum Pracodawców, oraz Zbigniew Głuchowski, dyrektor JP Weber. Dyskusję poprowadził dziennikarz Ernest Bodziuch.

Podsumowanie

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartość w biznesie” stanowiła wyjątkowe połączenie świata naukowego, gospodarczego i samorządowego. Dzięki renomie przedsięwzięcia oraz partnerom honorowym, biznesowym i merytorycznym udało się zgromadzić w jednym miejscu znamienitych gości i poruszyć wiele istotnych tematów z zakresu zarządzania wartościami w warunkach niepewności.

Wszystkie panele miały jeden mianownik – najważniejszy w każdej organizacji, począwszy od dużych spółek skarbu państwa, a skończywszy na szpitalach i firmach rodzinnych, jest człowiek. Mamy do czynienia z erą swoistego humanizmu pracowniczego, gdzie troska o potrzeby, szczęście i swobodny rozwój człowieka w miejscu pracy jest niezbędna do prawidłowego działania każdej firmy.

Mimo wyzwań i problemów, jakie niosą warunki niepewności, prelegenci z nadzieją patrzą w przyszłość. Dobrze obrazuje to cytat Winstona Churchilla, przytoczony przez jednego z występujących: „Pesymista widzi trudności w każdej okazji, optymista okazje w każdej trudności”.

Zapis konferencji można obejrzeć na profilu YouTube Pracowniczych Planów Kapitałowych https://bit.ly/3FjMxfC oraz na profilu Facebook Politechniki Lubelskiej.