Konsumenci w pandemii stracili poczucie bezpieczeństwa i szukają opcji zabezpieczenia finansowego

0
735

Pandemia Covid-19 sprawiła, że ponad 60% uczestników badania „EY 2021 Global Insurance Consumer Survey” w Polsce i na świecie zadeklarowało obawę przed nagłą utratą bliskich. Pogłębiły się różnice pomiędzy krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi – prawie 61% ankietowanych z pierwszej grupy utraciło całość bądź część dochodu, dwa razy więcej niż w krajach rozwiniętych.

91% respondentów z grupy krajów rozwijających się oraz 64% z krajów rozwiniętych deklaruje, że obawia się, że śmierć bliskiej osoby nastąpi szybciej, niż byłoby to prawdopodobne w innych okolicznościach.  Analogicznie, 90% oraz 61% jest zaniepokojonych utratą płynności finansowej. Wśród swoich obaw badani wymieniali również nieplanowane wydatki związane z leczeniem szpitalnym (86% i 53%) oraz utratę dochodu z wykonywanej pracy (85% i 45%).

– W zeszłym roku jako EY Polska zrealizowaliśmy badanie wśród polskich klientów firm ubezpieczeniowych. Jednym z pytań, które zadaliśmy, dotyczyło obaw w obliczu pandemii Covid-19. Najwięcej, bo aż 61% respondentów wskazało lęk przed śmiercią bliskiej osoby. Potwierdza to wniosek, że niezależnie od szerokości geograficznej nasze obawy są podobne – komentuje Marcin Sadek, partner, Europejski Lider Rynku Ubezpieczeniowego EY Polska.

Bogatsi ucierpieli mniej w pandemii

Z badania wynika, że w efekcie pandemii Covid-19 konsumenci pochodzący z obszaru rynków rozwijających się doświadczyli poważniejszych konsekwencji finansowych, głównie w pierwszych miesiącach rozprzestrzeniania się wirusa. Niemal 78% musiało sięgać do swoich oszczędności, aby poradzić sobie z aktualną sytuacją, a prawie 61% utraciło całość bądź część dochodu. Z kolei wśród respondentów zamieszkujących kraje rozwinięte wyniki były o ponad połowę niższe: 34% badanych wskazało konieczność wykorzystania oszczędności, a 30% utraciło swoje dochody. 

Rezultaty badania dostarczają również informacji, jakie działania związane z ochroną swoich finansów konsumenci zamierzają  podjąć w odpowiedzi na pandemię. Dla respondentów z krajów rozwijających się najczęstszą odpowiedzią jest dalsze oszczędzanie (68%) oraz zmiana struktury wydatków (49%). Jednocześnie badani widzą potrzebę zakupu nowej formy ubezpieczenia (23%) oraz zmiany w zakresie obecnie posiadanych polis, np. poprzez zwiększenie sumy ubezpieczenia czy rozszerzenie zakresu odpowiedzialności (21%).  Dla 37% respondentów z grupy rynków rozwiniętych dalsze oszczędzanie jest najczęściej wskazywaną strategią postępowania. Równolegle, niemal 39% badanych nie planuje zmian w sposobie postępowania. 

– Wyniki badania potwierdzają, że oszczędzanie daje poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że dla wielu z nas poduszka bezpieczeństwa, jaką jest posiadanie niewielkich nawet oszczędności, buduje w nas poczucie odporności wobec konsekwencji nagłych wydarzeń, w tym również pandemii. Dla ubezpieczycieli jest to impuls do szerszej i bardziej aktywnej kampanii promującej ubezpieczenia życiowe jako alternatywę do traktowania oszczędności jako jedynej formy zabezpieczenia. Oszczędzanie jest ważne, jednak istotna jest także dywersyfikacja instrumentów, z których korzystamy – mówi Robert Potoczny, menedżer w Dziale Consultingu EY Polska.

Rośnie rola odpowiedzialności społecznej zakładów ubezpieczeń

Z badania wynika również, że dla klientów firm ubezpieczeniowych coraz istotniejsze przy wyborze zakładu ubezpieczeń są  takie elementy, jak odpowiedzialność społeczna oraz kwestie związane z ekologią. W krajach rozwijających się już niemal 40% badanych deklaruje, że dysponuje wiedzą, w jakim stopniu ich obecny ubezpieczyciel angażuje się w działalność, której celem jest aktywny wpływ na interes społeczne oraz aspekty środowiskowe. 36% wskazało, że świadomość marki w zakresie odpowiedzialności biznesowej wpłynęła na ostateczną decyzję zakupu w danej firmie.

– Pomimo że ubezpieczyciele są na początku drogi związanej z zieloną transformacją, także na polskim rynku pojawia się coraz więcej produktów odpowiadających na nowe potrzeby klientów oraz zachęcających do postaw proekologicznych. Ubezpieczyciele zaczynają dostrzegać możliwości i szanse wynikające z włączenia czynników ESG – środowiskowych (environmental), społecznej odpowiedzialności (social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (corporate governance) – do swojej strategii rozwoju na najbliższe lata – zauważa Hanna Ułańska, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Ubezpieczeniowego EY Polska.

O badaniu:

Globalne badanie EY 2021 Global Insurance Consumer Survey zostało przeprowadzone w okresie maj–sierpień 2021 r. na grupie 4200 osób w siedmiu krajach (Brazylia, Kanada, Japonia, Niderlandy, Filipiny, RPA i USA). Respondenci byli pytani o finansowe skutki pandemii, plany, zainteresowanie różnymi rodzajami ubezpieczeń i preferencji zakupowych.

(AM, źródło: EY)