Leadenhall Insurance zabezpieczy radców prawnych na wypadek cyberincydentów

0
366

Krajowa Izba Radców Prawnych za pośrednictwem Willis Towers Watson Polska zawarła specjalną umowę o współpracy w zakresie cyberubezpieczeń dla radców prawnych. Ubezpieczenia są oferowane i serwisowane za pośrednictwem Leadenhall Insurance, polskiego coverholdera Lloyd’s.

Obowiązkowy zakres minimalny polisy obejmuje:

  • naruszenie prywatności (OC),
  • naruszenie prywatności (kary administracyjne i koszty postępowania),
  • naruszenie bezpieczeństwa informacji (koszty reakcji i zarządzania kryzysowego),
  • naruszenie bezpieczeństwa informacji (OC).

W ramach umowy oferowane są również opcje dodatkowe, dostępne jako rozszerzenia przy funkcjonowaniu określonych zabezpieczeń dodatkowych:

  • odpowiedzialność multimedialna,
  • cyber wymuszenie – koszty i wymuszone płatności,
  • utracony zysk i koszty odtworzenia danych.

W procesie likwidacji szkód cyber Lloyd’s będzie współpracować z Kenndys Law Firm, której partnerem w Polsce jest kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko, zaś w zakresie informatyki śledczej podmioty z grupy Grant Thorton. W przypadku zgłoszenia ubezpieczonej szkody cyber możliwe jest indywidualne uzgodnienie panelu ekspertów. W przypadku braku innej instrukcji Lloyd’s, po upływie 24 godzin od zgłoszenia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczony dysponuje kosztami awaryjnymi do limitu 50 tys. zł na bezpośrednią reakcję na zdarzenie.

(AM, źródło: KIRP)