Marsh: Zmiany klimatu i zrównoważony rozwój wyzwaniami dla sektora budowlanego

0
120

W obliczu boomu infrastrukturalnego, który według przewidywań ma napędzać globalny wzrost gospodarczy przez najbliższą dekadę, branża budowlana będzie zmagać się z rosnącą presją związaną ze zmianami klimatu oraz dążeniem do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych – wynika z raportu „Future of Construction: A Global Forecast for Construction to 2030” autorstwa Marsh i Guy Carpenter, przygotowanego we współpracy z Oxford Economics.

Raport nakreśla przyszłość budownictwa w miarę odbudowy branży się po skutkach Covid-19, a także ujawnia kluczowe czynniki kształtujące jej przyszłość w kolejnych latach.

Autorzy opracowania przewidują, że globalna produkcja budowlana wzrośnie o 6,6% do końca 2021 r. i o 42% do 2030 r. Motorem napędowym wzrostu mają być rządowe programy stymulacyjne i wysoki popyt na budownictwo mieszkaniowe. Eksperci ostrzegają jednak, że wraz z rozwojem sektora rośnie ryzyko zanieczyszczenia środowiska i generowania dużej ilości odpadów. Branża budowlana i środowisko zbudowane odpowiadają obecnie za blisko 40% światowej emisji gazów cieplarnianych.

Zmiany klimatu oraz dążenie do zerowej emisji netto to prawdopodobnie największe wyzwania, przed jakimi stoi obecnie sektor budowlany. Potrzeba radykalnego obniżenia śladu węglowego w nowym budownictwie będzie powodować rozwój przemysłu przyjaznego środowisku, który będzie opierał się na ponownym wykorzystaniu zapasów materiałów budowlanych pozyskanych z innych projektów. 

W 2020 roku kapitał związany z kwestiami ochrony środowiska, społeczeństwa oraz ładem korporacyjnym (ESG) wzrósł o 28% na rynku infrastruktury, co było w dużej mierze spowodowane zwiększeniem środków finansowych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mimo że większość przedsiębiorstw budowlanych i deweloperów przeznacza znaczny kapitał na rozwój infrastruktury, powstają nowe możliwości dla firm zajmujących się opracowywaniem nowoczesnych technologii, projektów i procesów optymalizujących.

– Zmiany klimatu i kwestie ESG oraz związane z nimi szanse i ryzyka należą do największych wyzwań, z jakimi borykać się będzie branża budowlana przez następną dekadę. Czynniki te odpowiadają ponadto za zmianę profilu ryzyka dla tego sektora. Organizacje mają zatem za zadanie dostosować się do tych zmian, aby móc w pełni wykorzystać potencjał wzrostu przemysłu budowlanego, jednocześnie odgrywając kluczową rolę w rozwoju gospodarek i społeczeństw na świecie – komentuje Richard Gurney, Global Head of Construction Marsh Specialty.

– Branża budowlana i inżynieryjna wkracza w okres zupełnie nowych możliwości, który będzie dodatkowo wymagał od firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zmiany podejścia do oceny ryzyka. Dynamiczne przemiany powinny zostać oparte na wymianie wiedzy między innowatorami z branży i reasekuratorami. Zrozumienie zmieniającego się profilu ekspozycji, rozwoju technologii i źródeł kapitału jest kluczowe dla tworzenia platform underwritingowych oraz ofert produktów dopasowanych do ewoluujących potrzeb branży budowlanej – dodaje Simon Liley, Co-Head, Global Engineering Guy Carpenter.

Pozostałe prognozy dla branży budowlanej do 2030 roku obejmują:

  • Przewidywany średni wzrost na poziomie 3,6% rocznie – wyższy niż w sektorze usługowym i produkcyjnym.
  • W ciągu następnej dekady branża budowlana osiągnie 35% wzrost, który będzie napędzany głównie wysokim poziomem rządowych wydatków na infrastrukturę oraz uwolnieniem nadwyżek finansowych gospodarstw domowych; w Ameryce Północnej budownictwo będzie stanowić ponad 10% PKB.
  • Według przewidywań globalny rynek budownictwa infrastrukturalnego będzie rósł średnio o 5,1% rocznie.
  • Oczekuje się, że roczny wzrost infrastruktury w Wielkiej Brytanii wyniesie średnio 3,7%, rywalizując tym samym z Chinami, gdyż brytyjskie duże projekty budowlane zapewnią zwiększony wzrost.

– To niezwykłe, że odnotowywany od dłuższego czasu wzrost w budownictwie przewyższa wyniki osiągane przez branżę usługową i produkcyjną. W normalnych warunkach spodziewalibyśmy się, że budownictwo będzie rosło szybciej niż inne sektory gospodarki przez krótszy okres czasu w sytuacji poprawy koniunktury. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że według oczekiwań, budownictwo będzie napędzać globalną gospodarkę w kolejnych latach, co będzie spowodowane bezprecedensową stymulacją wydatków na infrastrukturę przez rządy oraz uwolnieniem nadwyżek środków finansowych gospodarstw domowych w następstwie Covid-19 – podsumowuje Graham Robinson, Global Infrastructure and Construction Lead Oxford Economics, współtwórca raportu.

Michał Talarski. dyrektor Pionu Klientów Strategicznych Marsh Polska dodaje: – W porównaniu z innymi gospodarkami, w Polsce dużo większy nacisk kładziemy na projekty infrastrukturalne, jak kolej i drogi, z uwagi na zaległości z poprzednich dekad. Szczególnie inwestycje w tym pierwszym segmencie mają duży wpływ na środowisko, gdyż z dzisiejszego punktu widzenia wprowadzają najmniej zanieczyszczeń w fazie eksploatacyjnej. Warto również zauważyć ekologiczne trendy w budownictwie biurowym. Na fali ESG firmy chętniej myślą o przeprowadzce do takich właśnie obiektów. Docelowo w perspektywie obecnej dekady będzie to również znacznie bardziej widoczne w budownictwie mieszkaniowym. Wszystkie te czynniki będą miały wpływ na wzrostowy trend produkcji budowlanej.

(AM, źródło: Marsh)