Mniej niż połowa uczestników zdała egzamin brokerski

0
489

Z informacji opublikowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że przeprowadzony 29 marca egzamin brokerski zdały 104 z 223 sklasyfikowanych osób, czyli 47% uczestników. Jedna osoba została wykluczona.

Do częśi ubezpieczeniowej egzaminu przystąpiło 216 osób, zdało 99 (46%). Do części reasekuracyjnej przystąpiło 7 zdających, a pozytywny wynik osiągnęło 5 osób (71%).

Poprzedni egzamin, który odbył się w październiku 2021 roku, zdało 64% kandydatów.

(AM, źródło: SPBUiR)