Naukowcy i studenci nagrodzeni przez Rzecznika Finansowego

0
255

Rzecznik Finansowy wyróżnił naukowców w IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

32 prace zgłoszono do tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego przez Rzecznika Finansowego. Młodzi naukowcy poruszyli szereg tematów związanych z ustawowymi zadaniami Rzecznika. Nie zabrakło bankowego misselingu, problemu kredytów walutowych, pisano o nadużyciach na rynku finansowym, przestępstwach wyłudzenia ubezpieczeń oraz prawnej i instytucjonalnej ochronie konsumentów rynku ubezpieczeniowego i bankowo-kapitałowego.

 – Naukowcy i studenci doskonale rozumieją oraz świetnie opisują systemowe problemy występujące na rynku. Podsuwają też ciekawe i innowacyjne rozwiązania – podsumowuje dr hab. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Tegoroczny konkurs był wyjątkowy. Rekordowa była liczba zgłoszeń, jednocześnie po raz pierwszy – obok prac licencjackich, magisterskich i doktorskich – nagradzano także rozprawy habilitacyjne. Konkurs obejmował zagadnienia związane z praktykami rynkowymi i stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji rynku finansowego, które mają wpływ na poziom i jakość ochrony klienta. W tej edycji udział brały:

  • wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2018–2019,
  • rozprawy doktorskie obronione w latach 2018–2019,
  • prace magisterskie obronione w roku 2019,
  • prace licencjackie obronione w roku 2019.

W czterech powyższych kategoriach uhonorowano w sumie 12 prac. Jury przyznało laureatom nagrody finansowe w wysokości od 2 do 9 tysięcy złotych. 

– Zainteresowanie tematyką, która leży w kompetencjach naszego urzędu, jest wyjątkowe. W środowisku naukowym konkurs ma też dużą renomę, a jakość prac jest doskonała. W związku z tym jurorzy zaapelowali, by kolejna edycja konkursu obejmowała także książki profesorskie. To właściwy kierunek rozwoju naszej inicjatywy – podsumowuje Mariusz Golecki.

Laureaci IV edycji Konkursu Rzecznika Finansowego oraz tematy nagrodzonych prac:

Rozprawy habilitacyjne:

Miejsce 1.

Dr hab. Małgorzata Serwach, profesor Uniwersytetu Łódzkiego: „Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia”.

Miejsce 2.

Dr hab. Jan Byrski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych”.

Prace doktorskie:

Miejsce 1.

Dr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: „Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych”.

Miejsce 2. ex aequo

Dr Aleksandra Hęćka-Sadowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: „Ubezpieczeniowe metody finansowania realizacji ryzyka środowiskowego przedsiębiorstw w Polsce”.

Dr Aneta Tomaszkiewicz, Uniwersytet Łódzki: „Adekwatność sum ubezpieczenia do wartości nieruchomości mieszkalnych w Łodzi”.

Dr Paweł Izdebski, Uniwersytet Warszawski: „Administracyjnoprawne środki ochrony konsumentów na rynku kapitałowym w ramach działalności Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Prace magisterskie:

Miejsce 1.

Błażej Nawrotek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: „Sytuacja finansowa zakładów ubezpieczeń w Polsce w systemie Solvency II”.

Miejsce 2. ex aequo

Jan Rakowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: „Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów i inwestorów indywidualnych przed misselingiem usług finansowych”.

Hanna Rywocka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: „Nadzór nad działalnością funduszy inwestycyjnych w Polsce”.

Emilia Sygar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: „Prawa konsumentów usług ubezpieczeniowych i ich ochrona na rynku”.

Prace licencjackie:

Miejsce 1.

Joanna Sokal, Uniwersytet Warszawski: „Resolution jako narzędzie procesurestrukturyzacji banku”.

Miejsce 2.

Maksymilian Wadoń, Uniwersytet Wrocławski: „Misseling na rynku kredytów konsumenckich”.

(AM, źródło: RzF)