NOVIS z zakazem sprzedaży ubezpieczeń

0
252

18 września Narodowy Bank Słowacji (Národná banka Slovenska, NBS) opublikował informację o wydaniu 9 września decyzji w sprawie zakazu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych przez NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni oraz NOVIS Poisťovňa a.s. (NOVIS) – poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Pełna treść komunikatów Narodowego Banku Słowacji na temat podjętych działań jest dostępna (w języku słowackim oraz angielskim) na stronach internetowych.

NOVIS jest towarzystwem ubezpieczeń założonym w 2014 r. na Słowacji i nadzorowanym przez Narodowy Bank Słowacji. Działalność ubezpieczeniowa zakładu poza rynkiem słowackim jest wykonywana w ramach swobody przedsiębiorczości m.in. w Polsce. Na terytorium naszego kraju NOVIS może prowadzić działalność ubezpieczeniową w zakresie transgranicznego oferowania produktów obejmujących ubezpieczenie rodzajów ryzyka zawartych w grupach 1, 3, 4, 5 działu I zgodnie z wymogami dyrektywy Wypłacalność II, w tym umów ubezpieczenia z UFK.

UKNF zaznaczył, że zawarte dotychczas umowy ubezpieczenia powinny być przez NOVIS wykonywane zgodnie z postanowieniami tych umów. Zapewnił również, że pozostaje w kontakcie z EIOPA i organami nadzoru ubezpieczeniowego państw członkowskich UE, w których sprzedawane są produkty NOVIS.

(AM, źródło: KNF)