O nowoczesnych narzędziach w ubezpieczeniach na XXVI Forum Teleinformatyki

0
211

W dniach 24–25 września odbędzie się XXVI Forum Teleinformatyki. Tegoroczna edycja, która przebiegać będzie pod hasłem „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”, zostanie zrealizowana w formule online. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Dwudniowy program Forum obejmuje osiem sesji tematycznych, panel dyskusyjny poświęcony sztucznej inteligencji i zamykający Forum kocioł dyskusyjny o wpływie pandemii na wizje i pragmatykę cyfrowej transformacji państwa. Jednym z elementów wydarzenia będzie odbywająca się 24 września sesja ubezpieczeniowa, której patronuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zatytułowana „Zaawansowane narzędzia stymulujące i chroniące procesy biznesowe w ubezpieczeniach”. W programie tej sesji zaplanowano trzy prezentacje. Podczas pierwszej z nich wystąpi Andrzej Parafian z UFG, który będzie mówił o ID UFG i Token UFG – nowych usługach wspierających potwierdzenie tożsamości w sektorze ubezpieczeniowym. W trakcie drugiej Mateusz Sobeczek z firmy DahliaMatic przedstawi system oceny ryzyka ubezpieczeniowego eSCOR. Sesję zakończy prezentacja Zbigniewa Świerczyńskiego z Milstar o cyberincydentach i minimalizacji ryzyka ich wystąpienia oraz doskonaleniu metodyki ich obsługi.

Forum gromadzi najlepszych specjalistów i praktyków zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa oraz umożliwia publiczną wymianę doświadczeń i poglądów poprzez czynny udział w dyskusjach panelowych. O niesłabnącym znaczeniu Forum, nie tylko w branży IT, najlepiej świadczy rekordowa liczba 510 uczestników ubiegłorocznej edycji. Zdecydowaną większość z nich stanowili przedstawiciele kadry zarządzającej i informatycznej administracji rządowej oraz samorządowej, biznesu, środowisk naukowych, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

Szczegółowa agenda: http://forumti.pl/?page_id=5687

Rejestracja: http://rejestracja.forumti.pl/

(am)