Od nowego roku wzrastają stawki opłat za brak OC

0
406

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przedstawił stawki kar, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia przyszłego roku za niespełnienie obowiązku ubezpieczeniowego w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów, która w 2022 roku ma wynosić 3 tys. zł brutto. Opłata za brak OC ppm. uzależniona jest także od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczeniowego, oraz od długości okresu pozostawania bez ochrony w danym roku kalendarzowym:

  • samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 wynagrodzenia.

Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty. 

Natomiast w OC rolników sankcja finansowa to równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Po uwzględnieniu tych wszystkich elementów wysokość opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2022 roku prezentuje się następująco:

Gradacja opłatySamochody osoboweSamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusyPozostałe pojazdyOC rolników
100%6 020 zł9 030 zł1 000 zł300 zł
50%3 010 zł4 520 zł500 zł
20%1 200 zł1 810 zł200 zł

Dla porównania: stawki opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku wynosiły:

Gradacja opłatySamochody osoboweSamochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusyPozostałe pojazdyOC rolników
100%5600 zł8400 zł930 zł280 zł
50%2800 zł4200 zł470 zł
20%1120 zł1680 zł190 zł

 (AM, źródło: UFG)