OFE: Zyskowny wrzesień

0
141

Wrzesień przyniósł poprawę na rynkach kapitałowych. Wszystkie fundusze emerytalne wypracowały zysk – podano we wspólnym raporcie Analiz Online (AO) oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

Otwarte fundusze emerytalne, których portfele od reformy w 2014 roku wypełnione są akcjami (na koniec sierpnia ich udział w zagregowanym portfelu wynosił 81%), zyskały we wrześniu średnio 1,2%. Wszystkie fundusze wypracowały zyski. Najlepszy pod tym względem był OFE PZU „Złota Jesień” (1,6%). W dłuższym terminie średni wynik OFE wynosi 7,4% (dla okresu 5-letniego) oraz 52,5% (dla 10-letniego).

Odbicie na warszawskiej giełdzie, a co za tym idzie dodatnie wyniki funduszy emerytalnych, przyczyniły się do wzrostu wartości aktywów zgromadzonych w OFE. Na koniec września wyniosła ona 154,3 mld zł, czyli o 1,1% więcej niż miesiąc wcześniej. Ujemny wpływ na dynamikę aktywów miał tzw. suwak. W sierpniu OFE przelały z tego tytułu na konta ZUS 548,7 mln zł, jednocześnie otrzymując 255 mln zł ze składek.

– Po słabszych wakacyjnych miesiącach na warszawskim parkiecie poprawiła się koniunktura i OFE, których aktywa składają się głównie z akcji, uzyskały wynik korespondujący z tą tendencją. W okresie 36 miesięcy OFE pozwoliły na zwrot z inwestycji na poziomie 15%, co jest bardzo dobrym wynikiem i pokazuje wartość rynku kapitałowego w porównaniu chociażby z ofertami lokat bankowych. Na naszą giełdę zaczęły spływać składki z PPK. Z każdym miesiącem podaż kapitału z tego źródła będzie rosła, co w konsekwencji będzie miało wpływ na poprawę wyników osiąganych w dłuższym okresie z inwestycji w akcje notowane na GPW – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

(AM, źródło: IGTE)