Poszukiwany sekretarz redakcji

0
264

Poszukujemy pracownika na stanowisko sekretarza redakcji w kwartalniku poświęconym prawu ubezpieczeniowemu, w niepełnym wymiarze czasu pracy (na umowie zlecenia).

Do zadań sekretarza redakcji będzie należało w szczególności:

1) opracowywanie redakcyjne i stylistyczne artykułów oraz innych materiałów do kwartalnika,

2) współpraca z autorami, recenzentami,

3) współpraca z fotoskładem i drukarnią,

4) opracowywanie materiałów na stronę internetową.

Pożądane kwalifikacje:

1) znajomość pracy redakcyjnej,

2) wykształcenie – filologia polska lub prawo,

3) znajomość języka angielskiego (min. na poziomie średnim),

4) wymagana obsługa komputera.

Termin zgłoszeń: do 17 grudnia 2019 r.

Kontakt:

tel.: (22)  620-60-38 (w godz. 9.00-16.00)

e-mail: fundacja@prawoasekuracyjne.pl

(gu)