Otmuchów pozwał byłego prezesa oraz Allianz o odszkodowanie

0
996

18 stycznia ZPC Otmuchów otrzymał od pełnomocnika procesowego swojej spółki zależnej PWC Odra potwierdzenie skutecznego złożenia do Sądu Okręgowego w Opolu pozwu o zapłatę przeciwko byłemu prezesowi zarządu oraz TUiR Allianz. PWC Odra wniosła o zasądzenie ok. 27,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami, plus dodatkowo ok. 7,4 mln zł wraz z odsetkami od byłego szefa.

Roszczenie odszkodowawcze zostało skierowane z tytułu wyrządzenia przez byłego prezesa szkody ZPC Otmuchów i PWC Odra przy sprawowaniu funkcji w okresie od 2018 do 2019 roku. Szkoda miała być związana z prowadzeniem nieprawidłowej w ocenie spółki polityki cenowej dotyczącej sprzedaży produktów w grupie kapitałowej Otmuchów.

Zaspokojenie pierwszego z roszczeń przez któregokolwiek z pozwanych zwalnia drugiego z nich z obowiązku świadczenia na rzecz PWC Odra.

(AM, źródło: ZPC Otmuchów)