Pekao SA: Michał Krupiński zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa

0
470

29 listopada Michał Krupiński złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Pekao SA. 30 listopada rada nadzorcza banku przyjęła ją, powołując jednocześnie na p.o. prezesa Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa zarządu odpowiadającego za obszar zarządzania ryzykiem i wieloletniego pracownika Pekao SA. Największym jednostkowym udziałowcem banku jest PZU SA.

Michał Krupiński motywował swoją decyzję przede wszystkim chęcią kontynuowania kariery poza Polską. Wraz z nim rezygnację ze swoich stanowisk złożyli Michał Lehmann, wiceprezes zarządu nadzorujący Pion Operacji i Usług, oraz Piotr Wetmański, członek zarządu nadzorujący Pion Strategii.

Marek Lusztyn, który obecnie pełni obowiązki prezesa banku, jest związany z Pekao S.A. od blisko 20 lat. Od lipca 2017 r. zasiadał na stanowisku wiceprezesa zarządu, nadzorując obszar zarządzania ryzykiem oraz pełnił funkcje członka rad nadzorczych w spółkach zależnych: Pekao Leasing, Pekao Bank Hipoteczny, Pekao Investment Banking. Przed objęciem funkcji wiceprezesa Marek Lusztyn przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit. Jest doktorem nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), inżynierem informatyki.

Do zarządu banku dołączył też Marcin Gadomski, któremu rada nadzorcza powierzyła nadzór nad obszarem ryzyka. W dotychczasowej karierze był związany z Ernst&Young (obecnie EY), Deloitte Advisory, Millennium oraz Pekao Bankiem Hipotecznym.

PZU SA posiada 20% udziałów w kapitale akcyjnym Pekao SA (52 494 007 szt. akcji), co czyni go największym indywidualnym akcjonariuszem banku. Ma też 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

(AM, źródło: Pekao)