Piotr Kuszewski nowym prezesem PTE PZU

0
1292

26 listopada Marek Sakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz z członkostwa w tym organie PTE PZU, ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 roku. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała do jej zarządu Piotra Kuszewskiego, powierzając mu funkcję prezesa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie oraz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Dr Piotr Kuszewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach metody ilościowe i systemy informacyjne (2001) oraz ekonomia (2001), a także Northwestern University (MA – 2005, PhDcandidate). Uzyskał stopień doktora w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w 2011 roku. Dr Piotr Kuszewski był stypendystą Center for Study of Industrial Organization na Northwestern University oraz programu Socrates na Universidade Lusófona w Lizbonie. Jest członkiem Stowarzyszenia TopTen.

Nowy prezes PTE PZU przyszedł do towarzystwa z PGE Domu Maklerskiego, gdzie sprawował funkcję prezesa. Wcześniej pracował m.in. w April, gdzie był regionalnym menadżerem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Country Menadżerem na Polskę. Ponadto był związany m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Digital Care.

(AM, źródło: PZU, SGH, LinkedIn)