Piotr Nowak nowym członkiem zarządu PZU SA

0
455

27 kwietnia PZU SA poinformował, że tego samego dnia rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę dotyczącą powołania Piotra Nowaka w skład zarządu towarzystwa, powierzając mu pełnienie funkcji jego członka. Powołanie nastąpiło od dnia 28 kwietnia 2022 r. na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020–2022.

Piotr Nowak to ekonomista, cybernetyk i urzędnik państwowy. Od grudnia 2015 r. do grudnia 2020 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od stycznia 2021 r. był doradcą dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektorem departamentu polityki monetarnej i rynków kapitałowych w MFW. Od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. pełnił funkcję ministra rozwoju i technologii.

Od 2004 pracował jako dealer walutowy w PKO BP, potem od 2005 r. do 2006 r. był zatrudniony w CALYON Corporate Investment Bank London jako specjalista do spraw obligacji i instrumentów pochodnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2006–2010 pracował jako vice president w londyńskim funduszu hedgingowym należącym do grupy Swiss Re. Odpowiadał w nim za zarządzanie portfelem ze strategią dotyczącą instrumentów dłużnych, indeksów giełdowych instrumentów pochodnych oraz walut rynków wschodzących.

W latach 2010–2011 zatrudniony był jako prop trader w Espirito Santo Investment Bank Polska, a od 2011 r. do 2014 r. w PKO TFI jako wicedyrektor departamentu zarządzania portfelami papierów dłużnych. Od lutego do sierpnia 2015 r. był ekspertem do spraw gospodarczych w Kancelarii Prezydenta RP, następnie od października do grudnia 2015 r. starszym zarządzającym portfelem w Money Makers TFI.

Piotr Nowak jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2003) oraz finansów i bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006). W SGH odbył również studia doktoranckie (2003–2005). Uzyskał dyplom Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, jak również certyfikat CQF (Certificate in Quantitative Finance). Absolwent podyplomowego programu „International Security” na Stanford University w Stanach Zjednoczonych.

(AM, źródło: PZU)