Piramida Kompetencji pomoże brokerom lepiej poznać ryzyka przemysłowe

0
531

Trzy pytania do Dariusza Gołębiewskiego, wiceprezesa PZU Lab

Aleksandra E. Wysocka: Co to jest „Piramida Kompetencji”?

Dariusz Gołębiewski: To cykl szkoleń, składający się z 6 bloków tematycznych. Historia „Piramidy Kompetencji” ma już 10 lat, bo od takiego czasu inżynierowie ryzyka z PZU szkolą underwriterów i sprzedawców w Pionie Klienta Korporacyjnego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w różnych gałęziach przemysłu. Wiedza dotycząca ryzyka ubezpieczanych podmiotów była wtedy bardzo potrzebna, żeby możliwe było stworzenie adekwatnej oferty ubezpieczeniowej dla konkretnego podmiotu. Okazało się, że zapotrzebowanie na tego typu wiedzę jest znacznie szersze. Stąd pomysł, żeby dostęp do „Piramidy Kompetencji” mogli uzyskać również inni specjaliści.

Kto może skorzystać z „Piramidy Kompetencji”?

Pierwszą grupą są klienci – przede wszystkim osoby zajmujące się zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych. Wypełniamy tutaj lukę stworzoną przez prawodawcę, który w pierwszej kolejności nakazuje ochronę życia ludzkiego i środowiska naturalnego, a ochronę majątku i zarządzanie ryzykiem biznesowym pozostawia w gestii podmiotów, takich jak zakłady ubezpieczeń. Dlatego prezentujemy dobre praktyki związane z zabezpieczeniem biznesu i zachowaniem ciągłości działania. Pokazujemy dobre i złe przykłady zabezpieczeń oraz drobiazgowo analizujemy przyczyny szkód.

Drugą grupą są projektanci i rzeczoznawczy, mający bezpośredni kontakt z klientem. To są instytucje i firmy, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo zakładów już na etapie projektowym. Chcemy im pokazać, że sama realizacja wymogów prawnych to za mało, żeby zapewnić praktyczną ochronę majątku przedsiębiorstw. Nasze doświadczenia pokazują, że problemów na etapie inwestycji jest bardzo wiele, a znacznej ich części można uniknąć. To potem przekłada się na dostęp do ochrony ubezpieczeniowej i jej cenę.

Trzecią grupa adresatów „Piramidy Kompetencji”, z naszej perspektywy niezwykle istotną, są brokerzy i agenci ubezpieczeniowi. To od pośredników zależy w znacznej mierze transfer ryzyka. Zauważamy transformację na polskim rynku ubezpieczeń korporacyjnych z etapu relacyjnego do etapu doradczego. Brokerzy i agenci to doradcy klientów, którzy muszą mieć szeroką wiedzę w temacie transferu ryzyka, tak aby w razie szkody firma otrzymała odpowiednie odszkodowanie i miała możliwość jak najszybszego powrotu do normalnej działalności. Brokerzy i agenci mogą transferować wiedzę do klientów, a wszystkim nam zależy, żeby biznes był prowadzony w sposób bezpieczny.

Co się wydarzy podczas pierwszego szkolenia 9 grudnia?

Pierwszy blok, realizowany we współpracy z naszym partnerem strategicznym, czyli Wyższą Szkołą Służby Pożarniczej, będzie dotyczył szkód pożarowych w budynkach produkcyjnych i magazynowych, czyli w przemyśle. Pokażemy najciekawsze szkody z Polski i zagranicy oraz wnioski, jakie z nich płyną w temacie bezpieczeństwa i prewencji. Materiału szkodowego jest bardzo dużo, ale wciąż ta wiedza jest niewystarczająco wykorzystywana. Zaprosiliśmy również ekspertów z dziedziny prawa, którzy przeanalizują ogólne warunki ubezpieczeń, w szczególności przepisy będące najczęściej źródłem nieporozumień i sporów na linii ubezpieczony-ubezpieczyciel. Podczas szkolenia zaprezentujemy dwa spojrzenia: zestawimy wymogi prawne z dobrymi praktykami, wynikającymi z naszego doświadczenia w likwidacji szkód przemysłowych. Chcemy zainicjować dzielenie się wiedzą, które pozwoli uniknąć szkód w przyszłości. Kolejne bloki tematyczne już są zaplanowane. „Piramida Kompetencji” jest zaprojektowana w taki sposób, że zaczynamy od bardziej ogólnych zagadnień, przechodząc do szczegółowych tematów. Wkrótce zajmiemy się budynkami użyteczności publicznej, a następnie przyjrzymy się szczegółowo poszczególnym branżom przemysłu. Podzielimy się również metodyką modelowania ryzyka oraz sposobami kalkulacji maksymalnej ekspozycji w ryzyku, czyli PML (probable maximum loss). Jestem przekonany, że projekt „Piramidy Kompetencji” będzie się rozwijał i stanie się platformą wymiany wiedzy merytorycznej dotyczącej szkód i zarządzania ryzykiem w przemyśle.

Więcej informacji o „Piramidzie Kompetencji”

Beata Gliszczyńska, @:bgliszczynska@pzu.pl, tel.: 666 886 971.

(AW, am)