PIU: Przypis z OC spada, a wartość odszkodowań rośnie

0
499

Zabrakło zaledwie 14 mln zł, aby po raz pierwszy od 2017 r. sektor życiowy poprawił swój rezultat sprzedażowy względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Z kolei w dziale II sprzedaż cały czas rośnie mimo pogłębiającego się spadku w segmencie OC posiadaczy pojazdów lądowych. Rośnie też wartość odszkodowań wypłacanych z polis majątkowych, w tym komunikacyjnych – wynika z podsumowania osiągnięć finansowych polskiego rynku w I kwartale 2020 roku, autorstwa Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

W pierwszym kwartale obecnego roku ubezpieczyciele wypłacili (brutto) poszkodowanym i klientom 10,6 mld zł odszkodowań i świadczeń, z czego 4,7 mld zł z ubezpieczeń na życie, 4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC oraz 1,9 mld zł z pozostałych. Zakłady zebrały łącznie 16,74 mld zł składek, o 2,4% więcej niż rok wcześniej i zarobili netto około 1,1 mld zł – o 7% więcej niż w I kw. 2019 r. Towarzystwa z obu działów zapłaciły również do budżetu państwa ponad 322 mln zł podatku dochodowego (343 mln zł na koniec marca 2019 r.).

Ubezpieczyciele ulokowali też 78,3 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Z kolei 15,7 mld zł aktywów zostało ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.

Dział I

W I kwartale 2020 r. ubezpieczyciele życiowi zebrali 5218,96 mln zł, o 0,27% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. (5232,92 mln zł). Był to w głównej mierze efekt wynoszącego 11,73% r/r spadku wpływów z polis z gr. 3, tj. umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (1502,61 mln zł, wobec 1702,3 mln zł przed rokiem). Z kolei w gr. 1 (ubezpieczenia na życie) utrzymał się widoczny od kilku kwartałów trend wzrostowy. Przypis z tego rodzaju ubezpieczeń wyniósł 2007,45 mln zł – o 4,01% więcej niż w tym samym okresie ub.r. (1929,98 mln zł). W górę poszedł również rezultat sprzedażowy z ubezpieczeń wypadkowych, z których towarzystwa działu I zebrały 1645,19 mln zł (1536,73 mln zł rok wcześniej, +7,06% r/r).

Przez trzy miesiące 2020 r. zakłady życiowe wypłaciły w sumie 4741,53 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 6,67% mniej niż na koniec marca 2019 r. (5080,13 mln zł). Ponad połowę z tej kwoty – 2477,16 mln zł – stanowiły wypłaty z polis z UFK. Wynik techniczny działu I wyniósł 791,61 mln zł (733,9 mln zł na koniec marca 2019 r., +7,86% r/r), a wynik finansowy netto uplasował się na poziomie 652,58 mln zł (508,45 mln zł rok wcześniej, +28,35% r/r).

W I kw. 2020 r. ubezpieczyciele życiowi zapłacili 104,97 mln zł podatku dochodowego wobec 145,69 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. (-27,95% r/r).

– Ostatnie miesiące uświadomiły nam, że ochrona własnego zdrowia i życia jest kluczowa. Właściwe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie zdrowotne powinno być standardem –powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Dział II

W górę poszedł natomiast kwartalny przypis składki sektora majątkowego, którego wartość wynosząca 11 525,79 mln zł była o 3,66% wyższa od odnotowanej 12 miesięcy wcześniej (11 118,98 mln zł). Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach z gr. 10, czyli OC posiadaczy pojazdów lądowych, wyniósł 3687,18 mln zł, wobec 3736,79 mln zł w I kw. 2018 r. (-0,31% r/r). Oznacza to, że obserwowany od I kw. 2019 r. spadek przypisu składki w tym segmencie utrzymał się. Z kolei z ubezpieczeń autocasco (gr. 3) zebrano 2249,21 mln zł składek (2219 mln zł przed rokiem,+1,36% r/r).

W sumie na ochronę swoich pojazdów Polacy wydali w I kw. 2020 r. 5,9 mld zł. Za 1,18 mld zł kupili też ubezpieczenia chroniące domy, mieszkania i firmy przed skutkami żywiołów (1,1 mld zł przed rokiem,+7,33% r/r).

– W wynikach za I kw. 2020 r. widać wyraźny wzrost odszkodowań i świadczeń, spowodowany szkodami rolnymi. Miejmy nadzieję, że reszta roku będzie spokojna pod względem zjawisk pogodowych – powiedział Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

Wyższe wypłaty z polis komunikacyjnych

Na koniec marca 2020 r. zakłady majątkowe wypłaciły brutto 5844,32 mln zł odszkodowań i świadczeń, o 14,03% więcej niż na koniec I kw. ub.r., kiedy to wskaźnik ów osiągnął poziom 5125,14 mln zł.

Przez pierwsze 3 miesiące tego roku wypłacono brutto 2502,56 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC (2347,24 mln zł przed rokiem, +6,62% r/r) oraz 1476,44 mln zł z AC, o 8,6% więcej niż rok wcześniej (1359,56 mln zł).

– Odszkodowania zarówno z OC komunikacyjnego, jak i z autocasco są wyższe niż rok temu, mimo że dane obejmują również marzec, czyli początek pandemii, kiedy przemieszczanie się było ograniczone – wskazuje Jan Grzegorz Prądzyński.

Spadek rentowności

W I kw. 2020 r. nastąpiło pogorszenie wyniku technicznego rynku non-life względem osiągnięcia sprzed roku. Na koniec marca wskaźnik ten uplasował się na poziomi 685,75 mln zł – o 1,83% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (698,51 mln zł). Zysk netto rynku majątkowego wyniósł 400,45 mln zł, o 36,29% więcej niż 12 miesięcy wcześniej (628,6 mln zł). Zakłady z działu II zapłaciły w sumie 217,3 mln zł podatku dochodowego, wobec 197,34 mln zł przed rokiem (+10,11% r/r).

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl