Porządki EIOPA na rynku polis z UFK

0
216

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) ogłosił rozpoczęcie konsultacji w sprawie ram dotyczących ryzyka stosunku wartości do ceny na europejskim rynku unit-linked. Konsultacje są odpowiedzią na wielokrotnie podkreślane przez EIOPA obawy, że chociaż produkty związane z UFK mogą i często oferują istotne korzyści dla ubezpieczających, koszty niektórych z nich pozostają nadal zbyt wysokie. Pandemia Covid-19 jeszcze zwiększyła te obawy.

EIOPA uważa, że rzetelne umieszczanie wyników konsumenckich w centrum procesów projektowania, dystrybucji i monitorowania produktów ma kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów związanych z opłacalnością. Urząd jest ponadto zdania, że potrzebne jest europejskie podejście, aby wesprzeć rozwój silniejszej unii rynków kapitałowych. Dążąc do tego celu, EIOPA przedstawia w swoim dokumencie ramy określające sposób oceny, czy produkty unit-linked (i hybrydowe) oferują stosunek wartości do ceny, biorąc pod uwagę potrzeby, cele i cechy rynku docelowego.

Ramy obejmują następujące zasady:

  • Wartość oferowaną przez produkty typu unit-linked (i hybrydowe) należy oceniać zarówno z uwzględnieniem produktu jako całości, jak i każdego komponentu produktu (inwestycji, ubezpieczenia i ewentualnych gwarancji).
  • Podczas testowania produktów ich twórcy powinni oceniać cechy i właściwości oferty, w tym koszty i profil zysku, w odniesieniu do cech, celów i potrzeb rynku docelowego, a także powinni zapewnić, aby nie obciążano ich żadnymi „nieuzasadnionymi” kosztami.
  • Produkty, które są trudne do zrozumienia dla konsumentów, powinny mieć bardziej szczegółowe rynki docelowe i odpowiednie środki w celu ograniczenia ryzyka związanego ze złożonością.

EIOPA podkreśla, że ramy to pierwszy krok w kierunku szerszego zestawu narzędzi. Zapewniłyby one dalsze wytyczne dla firm i organów nadzoru, dotyczące oceny, kiedy koszty są nieuzasadnione, i pomogłyby im w testowaniu stosunku wartości do ceny produktów oraz poprzez zapewnienie praktycznych punktów odniesienia.

Konsultacje potrwają do 16 lipca 2021 r. EIOPA zorganizuje również wysłuchanie publiczne w celu dalszego omówienia ram.

(AM, źródło: EIOPA)