Poseł pisze do ministra w sprawie zniżek w polisach

0
353

Poseł Robert Telus wystąpił z interpelacją poselską do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie udzielania dodatkowych zniżek w ubezpieczeniu mienia od ognia oraz innych zdarzeń losowych.

Tłumacząc powody swojego wystąpienia, poseł wskazał na docierające do niego informacje, o tym, że zniżka dodatkowa za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe w domach jednorodzinnych czy budowlach „nie widnieje niestety w polisie ubezpieczającego jako zniżka ustawowa, tylko może zostać przyznana według uznania agenta ubezpieczeniowego lub przywileju firmy.”

„Tylko dobra wola agenta może spowodować udzielenie tej zniżki. Jeśli takiej woli nie ma, wówczas żaden zapis w ustawie nie przewiduje możliwości odwołania się od takiej decyzji. Znaczna część agentów ubezpieczeniowych dodatkowo również nie informuje ubezpieczającego o istnieniu dodatkowych zniżek za dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe. W takiej sytuacji często ubezpieczający nie są świadomi przysługujących im przywilejów” – napisał Robert Telus. Poseł zwrócił się do ministra z pytaniem o to, czy agenci są zobowiązani do informowania klientów o dodatkowych zniżkach im przysługujących oraz czy resort prowadzi prace nad regulacjami ustawowymi wprowadzającymi taki obowiązek.

(AM, źródło: Sejm)