„Postaw na CUK”, czyli powrót wyjazdowych spotkań CUK z partnerami

0
134

Po rocznej przerwie multiagencja CUK Ubezpieczenia wznowiła spotkania z franczyzobiorcami w formie stacjonarnej. „Postaw na CUK” to nowa formuła spotkań, podczas której członkowie zarządu firmy oraz reprezentanci poszczególnych działów dzielą się kluczowymi informacjami na temat rozwoju i zmian, jakie nastąpią w najbliższym czasie. 

Pierwsze z zaplanowanych trzech spotkań odbyło się w Toruniu. Podczas prelekcji zaproszeni goście mieli okazję do zapoznania się ze strategią i celami na najbliższe lata. Sporo miejsca zostało poświęcone także działaniom marketingowym oraz ich wdrożeniu na szczeblu centralnym i lokalnym.

– W trakcie spotkania omawiamy efekty sprzedażowe z 2020 r. i lat poprzednich, świętujemy świetnie wyniki, ale skupiamy się też na przyszłości i naszej strategii. Pokazujemy, co jest dla nas istotne, jak możemy wspólnie rosnąć i jakie szanse mają nasi partnerzy biznesowi i jak możemy wspólnie budować biznes – mówi Jacek Byliński, prezes zarządu CUK.

– Mamy pomysł, jak dostosowywać się do zmian rynkowych, pandemia przyśpieszyła nasze myślenie o klientach, wiemy, co będziemy robić krótkoterminowo i długoterminowo, pamiętamy jednocześnie o kluczowych elementach strategii firmy, jakie zostały wskazane przez zarząd i możliwościach ich operacjonalizacji w zakresie innowacyjnych technologii oraz nowych ścieżek klienta – dodaje Marcin Dyliński, dyrektor Departamentu Marketingu i E-Commerce CUK

Na podstawie raportu przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń poruszane były również trendy w zakresie ubezpieczeń preferowanych przez Polaków. W części dotyczącej zmian prawnych odbyły się osobne panele dotyczące nowej i uproszczonej formy sporządzania umów oraz systemów premiowych. 

– To z pewnością było bardzo inspirujące spotkanie. Mówiliśmy o tym, jak będziemy wyglądali w 2023 r. Wybiegaliśmy w przyszłość i nie boimy się tej przyszłości  – deklaruje Magdalena Kanarek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń CUK.

– Takie spotkania są bardzo potrzebne. Długo się nie widzieliśmy. Cały czas się poznajemy i budujemy relacje. Cieszę się, że mogliśmy przekazać naszym partnerom kluczowe informacje o tym co dzieje się w organizacji – mówi Przemysław Grabowski, członek zarządu CUK.

W programie przewidziano także debatę, podczas której uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań w obszarach związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oraz potrzeb produktowych i sprzedażowych. 

– Takie spotkania z punktu widzenia sprzedaży mają jeden zasadniczy cel. Chcemy dać impuls do rozwoju, dać nowe narzędzia i sposób motywacji i rozwoju – podsumowuje Jacek Michalski, dyrektor Działu Rozwoju Sieci Zewnętrznej CUK.  

Kolejne spotkania w ramach Postaw na CUK zaplanowano w Warszawie (21.10) i w Poznaniu (04.11). 

LinkedIn  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6856180454140248064/

Facebook: https://business.facebook.com/cukkariera/

(AM, źródło: CUK)