PIU o obowiązku raportowania z umów ubezpieczenia oraz reasekuracji

0
132

Polska Izba Ubezpieczeń przypomniała, że w związku z nowelizacją ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do składania co roku sprawozdania o wartości otrzymanych i spełnionych świadczeń pieniężnych. Zmiana weszła w życie 1 stycznia tego roku, zaś pierwsze raportowanie odbyło się 31 stycznia i dotyczyło 2020 r. Dane przedstawione w sprawozdaniach będą publicznie dostępne.

W październiku ubiegłego roku PIU wystąpiła do Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z prośbą o zmianę ustawy. Izba chciała wyłączenia obowiązku raportowania z tytułu umów ubezpieczenia lub reasekuracji, tłumacząc, że specyfika działalności ubezpieczeniowej nie pozwala na dokładne ustalenie dnia dostarczenia usługi ubezpieczenia. Istotne trudności są też przy sprzedaży umów grupowych, ale też przy długoterminowych rozliczeniach reasekuracyjnych. Drugim powodem jest brak porównywalności przekazywanych danych ze względu na  przyjmowane przez zakłady uproszczenia i uogólnienia.

W odpowiedzi ministerstwo potwierdziło, że przedmiotem raportowania powinny być jedynie transakcje zawarte z przedsiębiorcami. Resort wskazał, że w przypadku umów ubezpieczenia ze składką okresową raportowaniu podlegają osobno transakcje dla każdego okresu jej płatności składki, a nie od momentu zawarcia umowy, co ograniczy zakres raportowania takich transakcji. Potwierdziło też, że raportowaniu nie podlegają wypłaty odszkodowań z umów ubezpieczenia oraz reasekuracji.

Resort nie przychylił się natomiast do postulatu PIU dotyczącego raportowania transakcji związanych z umowami reasekuracji jedynie na podstawie wzajemnych rozliczeń reasekuracyjnych opartych na rachunkach technicznych.

PIU zapowiada, że nadal będzie pracować nad swoimi postulatami w podkomisjach rachunkowości i sprawozdawczości oraz opodatkowania działalności ubezpieczeniowej.

(AM, źródło: blog PIU)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here