Sejmowa komisja zgodziła się na nowe uprawnienia KNF wobec zagranicznych ubezpieczycieli

6 maja sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (UUO) oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (UDUiR). Celem noweli jest zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń (ZU) oraz reasekuracji (ZR) z państw członkowskich Unii … Czytaj dalej Sejmowa komisja zgodziła się na nowe uprawnienia KNF wobec zagranicznych ubezpieczycieli