Cyberochrona od Ergo Hestii dla klientów Santander Leasing

0
111

Santander Leasing we współpracy z STU Ergo Hestia wprowadziło grupowe ubezpieczenie od ryzyk cyber. W ramach polisy ubezpieczony będzie mógł liczyć nie tylko na pokrycie poniesionych strat, ale też pomoc ekspercką w celu ograniczenia skutków cyberataków.

– Jak wskazują dostępne analizy, przedsiębiorstwa w dalszym ciągu są podatne na powszechnie stosowane taktyki cyberataków. Prowadzenie proaktywnej i nowoczesnej polityki bezpieczeństwa jest więc niezbędne, aby sprawnie wykrywać i zapobiegać takim zagrożeniom. Stąd też poza właściwą bieżącą profilaktyką istotnym elementem jest również zaoferowanie przedsiębiorstwu gwarancji zabezpieczenia danych i interesów odpowiednim ubezpieczeniem zapewniającym w razie ataku zwrot poniesionych kosztów. Tym samym taka polisa powinna być uzupełnieniem szeroko rozumianej ochrony – podkreśla Tomasz Sęba, dyrektor ubezpieczeń i produktów komplementarnych Santander Leasing.

Nowe ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek ataku komputerowego i składa się z trzech sekcji. Pierwsza to ubezpieczenie danych elektronicznych, w ramach którego objęty ochroną ma zapewnione przywrócenie danych elektronicznych, odtworzenie danych elektronicznych (sublimit 50% limitu odpowiedzialności) oraz przywrócenie dostępu do danych elektronicznych.

Kolejnym elementem jest ubezpieczenie kosztów dodatkowych. Obejmuje ono wydatki poniesione przez ubezpieczonego wskutek szkody objętej ochroną w ramach ubezpieczenia danych elektronicznych, poniesione na porady prawne, notyfikację osób poszkodowanych, informatykę śledczą (sublimit 10% limitu odpowiedzialności) czy kary administracyjne (jak wyżej).

Ostatnią sekcją jest OC, które pokrywa wszelkie straty oraz należne zadośćuczynienia poniesione przez osoby trzecie, o ile bezpośrednio w wyniku ataku komputerowego doszło do ujawnienia ich danych osobowych uzyskanych zgodnie z prawem i przechowywanych przez ubezpieczonego jako administratora danych.

(AM, źródło: Santander Leasing)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here