PUODO wszczął postępowanie w sprawie akcji ubezpieczeniowej PZU

0
321

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) wszczął z urzędu postępowanie dotyczące akcji „Wakacje z PZU Bezpieczne dziecko”. PZU zapewnia, że organizując przedsięwzięcie, dopełnił wszelkich wymogów prawnych i deklaruje pełną współpracę z Urzędem.

Sprawa prowadzona przez PUODO koncentruje się na dwóch obszarach. Pierwszym z nich są regulacje dotyczące pozyskiwania zgody klientów lub potencjalnych klientów na przetwarzanie danych w celach marketingowych spółek wchodzących w skład Grupy PZU. Udzielenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego było warunkiem koniecznym do skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia dziecka. Dodatkowo przedmiotem postępowania jest kwestia informowania osób, których dane zostały pozyskane dla celów marketingowych, o możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie w danym celu.

„PZU jako pierwsza i jedyna dotąd firma ubezpieczeniowa w Polsce nieodpłatnie zaoferowała w tym roku wszystkim dzieciom w Polsce wakacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Akcja „Wakacje z PZU – Bezpieczne dziecko” jest wyrazem społecznej odpowiedzialności PZU, który oprócz celów biznesowych wspiera liczne projekty na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich Polaków. Olbrzymia liczba dzieci, które skorzystały z ubezpieczenia, świadczy o tym, że akcja została bardzo dobrze przyjęta przez tych, do których była skierowana i którym miała pomóc. Organizując akcję „Wakacje z PZU – Bezpieczne dziecko”, PZU dopełnił wszelkich wymogów prawnych. Postępowanie Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie dla PZU okazją, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości i wykazać swoją transparentność. Będzie dla PZU wyznacznikiem przy organizowaniu w przyszłości podobnych akcji służących zdrowiu i bezpieczeństwu Polaków. W toku postępowania PZU w pełni współpracuje z Urzędem i udziela mu wszelkich niezbędnych informacji” – przekazało „Gazecie Ubezpieczeniowej” biuro prasowe Grupy PZU.

Więcej na temat sprawy:

https://gu.com.pl/…

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl