PZU SA wypłaci ponad 1,67 mld zł dywidendy

0
376

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA podjęło 29 czerwca decyzję o przekazaniu 1,68 mld zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, udziałowcy zrezygnowali z dokonania zmian w radzie nadzorczej ubezpieczyciela.

Decyzja ZWZ jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu spółki. Przewiduje ona przeznaczenie nieco ponad 1675 mln zł (1,94 zł na akcję) spośród ok. 2,98 mld zł z zysku netto PZU SA za lata 2021 i 2020 na wypłatę dywidendy. Kwota ta odpowiada 83% zysku zakładu wypracowanego w ubiegłym roku i 50,2% zysku netto Grupy PZU przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Ponadto akcjonariusze zdecydowali, że 6,98 mln zł zasili Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a ok. 1,3 mld zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

Dniem dywidendy będzie 29 września, a data wypłaty to 20 października. Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024 oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2022 r. z dnia 9 grudnia 2021 r.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi ZWZ nie dokonało zmian w składzie rady nadzorczej. Akcjonariusze zdecydowali o wykreśleniu tego punktu z porządku obrad.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl