Rankomat: Średnia cena OC na najniższym poziomie od lat

0
344

Pierwsze półrocze 2022 r. przyniosło największą obniżkę cen OC od 2018 roku. Średnia składka spadła aż o 14,8% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego i wyniosła 524 zł. Przeciętna cena obowiązkowego ubezpieczenia samochodu jest obecnie niższa o 3% od stawki obowiązującej w I półroczu 2016 roku. To bardzo niepokojący precedens na rynku OC, który może skutkować poważnym osłabieniem kondycji finansowej ubezpieczycieli i gwałtownymi podwyżkami cen polis.

Wojna cenowa w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych doprowadziła do tego, że w pierwszej połowie 2022 roku spadek średnich stawek w tych polisach był największy od 5 lat. W czerwcu średnia składka OC ppm. zeszła już do poziomu poniżej 500 zł – wynika z raportu „RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych” opracowanego przez ekspertów Rankomat. 

Średnia cena OC ppm. w I półroczu 2022 r. wyniosła 524 zł. Była ona niższa o 91 zł (14,8%) w stosunku do pierwszej połowy 2021 r. Stawki spadają również w stosunku kwartał do kwartału: w okresie kwiecień–czerwiec średnia składka wyniosła 511 zł i była niższa o 31 zł niż w poprzednich trzech miesiącach.

– W drugim kwartale 2022 roku przeciętna składka OC spadła o 5,7% i wyniosła 511 złotych. Wysokość średniej składki OC jest tym samym niższa nawet od wartości obserwowanych w pierwszej połowie 2016 roku. Tak niskie średnie składki rodzą obawy nie tylko o finanse sektora ubezpieczeniowego, ale też o jakość likwidacji szkód. Koszty likwidacji szkód silnie rosną od wielu miesięcy, a wysoka inflacja może tylko przyśpieszyć ten proces – komentuje Tomasz Masajło, prezes zarządu Rankomat.

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Najwięcej za OC ppm. płacili kierowcy z województw pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

Ceny były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki wyniosły od 11,5% (woj. pomorskie) do 18,2% (woj. podlaskie). Największe odchylenia od średniej odnotowano w województwach: pomorskim (+17,9%), podkarpackim (-17,4%) i mazowieckim (-15,8%).

Najtańsze i najdroższe miasta

Z analizy Rankomat wynika, że w I półroczu 2022 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Gdańska, Wrocławia i Warszawy. Na najtańsze polisy OC mogli z kolei liczyć mieszkańcy Opola, Rzeszowa i Katowic. Różnica pomiędzy najtańszym Opolem a najdroższym Gdańskiem wyniosła 46%.

We wszystkich miastach wojewódzkich ceny spadły w porównaniu do roku ubiegłego. Największe obniżki dotyczyły Lublina (-17,3%), Bydgoszczy (-19,3%) i Białegostoku (-19,9%).

(AM, źródło: Rankomat)