Ruch pojazdu i kontrowersyjne praktyki w AC tematem szkolenia SPBUiR

0
348

Rozpoczęła się rejestracja na szkolenie organizowane 13 stycznia przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) w ramach cyklu szkoleniowego 2020/2021. Realizowane w trybie online szkolenia są skierowane zarówno do brokerów, jak i do innych pośredników działających w różnych kanałach dystrybucji.

Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy z nich nosi tytuł „Odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie szkód powstałych w związku z <ruchem pojazdów>”, natomiast drugi – „Nieuczciwe praktyki rynkowe ubezpieczycieli w ubezpieczeniu autocasco”.

W ramach pierwszej części, którą poprowadzi Jakub Borowski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego, zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • pojęcie ruchu pojazdów oraz rozbieżności w nim w świetle art. 436 k.c. w związku z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK,
  • wpływ orzecznictwa TSUE na linię orzeczniczą sądów powszechnych
  • wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie pojęcia ruch pojazdów, problem jego definicji „rozpatrywany w doktrynie oraz wniosek Rzecznika Finansowego do SN o podjęcie uchwały w związku z zauważonymi rozbieżnościami w zakresie wspomnianego pojęcia”.

Z kolei podczas drugiej części, którą poprowadzi Cezary Orłowski, ekspert Generali, analizowane będą takie kwestie, jak:

  • pojęcie nieuczciwych praktyk rynkowych, ich przykłady w szkodach częściowych i całkowitych z AC
  • pozwy Rzecznika Finansowego przeciwko ubezpieczycielom z tytułu nieuczciwych praktyk rynkowych w ubezpieczeniach autocasco.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11:00, natomiast jego zakończenie na 15:10.

Link do rejestracji:

https://polbrokers.pl/aktualne-szkolenie/

Po zakończeniu każdego szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)