MRiRW: Zielone światło dla pomocy rolnikom poszkodowanym przez żywioły

0
19

26 września minister rolnictwa i rozwoju wsi ogłosi termin składania wniosków o pomoc do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (planowany termin to 3 października br.) oraz stawki pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Jest to możliwe dzięki publikacji w Dzienniku Ustaw nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARMiR.

Pomoc będzie udzielana na każdy hektar poszkodowanych upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód wynoszą co najmniej 30% uprawy deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku. Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić od 1 tys. do 250 zł.

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30% średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej, albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa rolnego.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

(AM, źródło: MRiRW)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here