Saltus Ubezpieczenia: Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pracujących na dwa etaty

0
24

Prawie 850 tys. osób pracuje w więcej niż jednym miejscu. Wynikające z tego przemęczenie może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem. Saltus Ubezpieczenia zwraca uwagę, że grupowe ubezpieczenia zdrowotne pozwalają zapewnić pracownikom szybki dostęp do odpowiedniej profilaktyki w ramach medycyny pracy.

Z opublikowanych przez GUS informacji o rynku pracy wynika, że w drugim kwartale tego roku 849 tys. osób pracowało w więcej niż jednym miejscu (5% ogółu pracujących). Zatrudnienie w kilku miejscach równocześnie sprawia, że pracownik może spędzać w pracy więcej niż 8 godzin dziennie. Przez to ma zbyt mało czasu na odpoczynek i regenerację organizmu.

Taki stan rzeczy ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Prowadzi przede wszystkim do przemęczenia, które może być przyczyną różnych, czasem przewlekłych schorzeń. Wpływa też na naszą koncentrację, co z kolei zwiększa podatność na urazy i wypadki w pracy. Pracodawcy, którzy wiedzą, że ich pracownik zatrudniony jest w kilku miejscach naraz, powinni zadbać o zapewnienie odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej w ramach medycyny pracy – zauważa Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia.

Zapewnienie pracownikom dostępu do profilaktyki zdrowotnej w ramach medycyny pracy jest jednym z obowiązków ustawowych pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że możliwość regularnego sprawdzania stanu zdrowia wpływa na liczbę i długość absencji chorobowej.

Długotrwała nieobecność pracownika stanowi dla pracodawcy nie tylko obciążenie organizacyjne, ale i finansowe. Generuje dodatkowe koszty, np. w postaci zatrudnienia zastępcy. Dlatego pracodawcy powinni dbać o utrzymanie pracowników w dobrym zdrowiu, o zapewnienie im dostępu do odpowiedniej profilaktyki. Wybierając świadczenia medyczne oferowane pracownikom, warto pamiętać o dopasowaniu ich zarówno do charakteru pracy, jak i wieku pracowników – dodaje Xenia Kruszewska.

Z danych ZUS zaprezentowanych w analizie „Absencja chorobowa i zasiłki z ubezpieczeń społecznych I-IV 2019 r.” wynika, że pracodawcy wydali w tym okresie ponad 2 mld zł na wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, finansowane ze środków zakładów pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

(AM, źródło: Brandscope)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here