Sejm przyjął przepisy pozwalające wycofać czasowo z eksploatacji samochody osobowe

0
1157

24 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów. Rządowy projekt przedłożony przez Ministra Infrastruktury powstał we współpracy z Ministrem Cyfryzacji.

Jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych przez nowelę jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z eksploatacji o samochody osobowe. Regulacja ta będzie dotyczyła jedynie uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. Nowe przepisy przewidują, że w przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się z przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Według autorów nowelizacji ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. 

Innym interesującym rozwiązaniem będzie zwolnienie kierowców posiadających polskie prawo jazdy z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Informację o zwolnieniu z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy Minister Cyfryzacji ogłosi z trzymiesięcznym wyprzedzeniem w komunikacie opublikowanym m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dalsze prace nad projektem ustawy odbędą się w Senacie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji.

(AM, źródło: Ministerstwo Infrastruktury)