Spadek cen OC w końcówce roku

0
251

Z analizy Rankomat opracowanej na podstawie danych z raportu „RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych” wynika, że ostatni kwartał minionego roku przyniósł nienotowany od 2018 r. wskaźnik spadku średnich cen OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.). Mimo to w ocenie ekspertów porównywarki rynek obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w kryzysowym 2020 r. okazał się zaskakująco stabilny.

Średnia cena OC ppm. w ub.r. wyniosła 672 zł i była niższa o 17 zł niż w 2019 r. Gdyby jednak porównać średnie ceny polisy w ostatnich kwartałach minionych dwóch lat, to obniżka wyniosłaby 57 zł.

Największe podwyżki cen OC miały miejsce w 2016 r., kiedy to ceny polis wzrosły średnio o 45% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Rok później wzrosły o kolejne 24%. W 2018 r. średnia cena ubezpieczenia była już mniejsza o 5%, w 2019 r. o 7%, a w ubiegłym zmniejszyła się o kolejne 2% i wyniosła 672 zł.

Średnia cena OC ppm. w IV kwartale 2020 r. wyniosła 641 zł – najmniej od końca 2016 roku. Natomiast od początku 2019 r. do III kwartału ubiegłego roku różnice w cenach między następującymi po sobie kwartałami nigdy nie wyniosły więcej niż 12 zł. Tę stabilizację przełamał dopiero ostatni kwartał, w którym ta różnica wzrosła do 37 zł.

– W ciągu ostatnich dwóch lat średnie składki OC utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Różnice w cenach polis pomiędzy trzema kolejnymi kwartałami 2020 r. wyniosły od +0,3% do -1,6%. Końcówka roku przyniosła jednak największą obniżkę cen obowiązkowego ubezpieczenia w wysokości -5,5% – mówi Tomasz Masajło, prezes zarządu Rankomat.

Z danych Rankomat wynika, że najwięcej za OC ppm. płacili kierowcy z województw: pomorskiego (763 zł), dolnośląskiego (741 zł) i mazowieckiego (733 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (553 zł), opolskiego (564 zł) i świętokrzyskiego (578 zł). Ceny były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki wyniosły od -0,5% (woj. podkarpackie) do -4,6% (woj. mazowieckie). Największe odchylenie od średniej krajowej odnotowano dla województw, których mieszkańcy otrzymywali najtańsze propozycje obowiązkowego ubezpieczenia: podkarpackiego (-17,7%) i opolskiego (-16,1%) oraz świętokrzyskiego (-14%). Najwięcej za OC ppm. płacili natomiast kierowcy z woj. pomorskiego. Odchylenie od przeciętnej składki w całym kraju wyniosło w ich przypadku +13,5%.

Najdroższym miastem wojewódzkim był Wrocław – średnio 918 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie OC ppm. kosztowało średnio 621 zł. W dalszym ciągu najwięcej płacą 18-latkowie – średnio 2125 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 62-latkowie (557 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki skoda (612 zł), najdroższe BMW (853 zł). Panny i kawalerowie płacili 950 zł, natomiast małżeństwa 595 zł.

Analiza została przeprowadzona w ramach raportu „RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych”. Dokument powstał w oparciu o dane zgromadzone przez porównywarkę ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl. Do analizy posłużyły zapytania wykonane za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2020 r. Analizowane ubezpieczenia oferowane były przez marki: Allianz, Aviva, AXA, Benefia, Generali, Wiener, LINK4, mtu24, Proama, UNIQA, You Can Drive. Ceny są medianami najniższych stawek OC ppm. w rankingach prezentowanych po wypełnieniu kalkulatora składek.

(AM, źródło: Rankomat)