Stan pandemii? Mamy atrakcyjne serwisy assistance

0
495

Z badań Mondial Assistance wynika, że podczas pandemii za najbardziej wartościowe uznawano usługi dostawy jedzenia i leków w czasie kwarantanny. Częściej korzystano też z prywatnej służby zdrowia, szczególnie w ramach pakietów assistance medycznego. Respondenci przekonali się też w praktyce, jak działają ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży. Niemal połowa z nich doceniła atrakcyjność opcji pokrycia kosztów izolatorium w przypadku zachorowania na Covid-19 za granicą.

Mondial Assistance zleciło IPSOS badanie dotyczące tego, jakie serwisy assistance uznano za najbardziej atrakcyjne w kontekście pandemii Covid-19 i związanych z nią obostrzeń. Porównano przy tym potrzeby mieszkańców miast i mieszkańców wsi.

– Jako najbardziej wartościowe zostały ocenione usługi assistance zaspokajające podstawowe potrzeby. Bez względu na to, gdzie mieszkamy – czy w mieście, czy na wsi – najbardziej potrzebną usługą okazało się dostarczanie zakupów spożywczych w czasie kwarantanny. Tak wskazało 60% mieszkańców miast i 58% mieszkańców wsi. Trochę mniejsze było deklarowane zainteresowanie dostawą lekarstw w czasie przebywania na kwarantannie. Tu odsetek wskazań wyniósł odpowiednio w zależności od miejsca zamieszkania 54% i 49% – komentuje Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance.

Dodaje, że na tego typu usługi można liczyć, mając odpowiedni pakiet assistance dołączany do różnych produktów finansowych. Najczęściej są to ubezpieczenia na życie lub zdrowotne czy ubezpieczenia mieszkań, z opcją assistance medycznego.

Pomoc dla podróżników

Badani deklarowali też duże zainteresowanie pokryciem kosztów odwołania lub przerwania podróży z powodu Covid-19. Taką opcję za wartościową uznało 45% mieszańców miast i 46% mieszkańców wsi.

– Warto podkreślić, że w ostatnich miesiącach wielu Polaków przekonało się, że te ubezpieczenia rzeczywiście działają. Tylko w 2021 r. wypłaciliśmy ponad 20 mln zł odszkodowań z tytułu ubezpieczeń na wypadek rezygnacji z podróży lub jej przerwania – mówi Piotr Ruszowski.

Zauważa, że w czasie Covid-19 ujawniła się cecha tego ubezpieczenia, która nie wynika z jego nazwy. Otóż polisa na wypadek rezygnacji z wyjazdu i wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej organizowanej przez touroperatorów obejmuje również przypadki powrotu… późniejszego, niż pierwotnie przewidywany.

– W związku z pandemią ta opcja była wykorzystywana przez osoby, które po zdiagnozowaniu zakażenia Covid-19 znalazły się w izolacji. Musiały zostać dłużej w hotelu i zapewnić sobie całodzienne wyżywienie. Tymczasem nie wszyscy jeżdżą na wczasy, wykupując taki pełen pakiet. Nie zawsze domowe budżety są gotowe na zwiększone wydatki, co pokazuje przydatność takich ubezpieczeń – mówi Ludmiła Opałko z Allianz Partners.

Zainteresowanie takimi usługami widać było też w deklaracjach badanych przez Mondial Assistance. Pokryciem kosztów izolatorium zainteresowanych było 46% mieszkańców miast i 48% mieszkańców wsi.

Pandemia przekonała do prywatnych usług medycznych

Interesujące wyniki w kontekście pandemii przynosi porównanie badań Mondial Assistance z początku 2019 r. i przełomu 2021 i 2022 r. IPSOS zapytał ankietowanych, do kogo najczęściej zwracają się w razie zachorowania w kraju. Można było wskazać kilka form pomocy, którą wykorzystuje się w takich sytuacjach. W obu badaniach najwięcej wskazań padło na państwową służbę zdrowia. Jednak w czasie pandemii jej znaczenie zmalało. W badaniu z 2019 r. było to 47% wskazań, a w 2021 r. 45%. Na znaczeniu zyskały prywatne usługi medyczne oferowane w ramach abonamentu lub ubezpieczenia zdrowotnego. W 2021 r. już 35% badanych deklarowało korzystanie z tej formy pomocy, podczas gdy w badaniu z 2019 r. było to 29%.

– Najbardziej, bo aż o 8 pkt. proc. wzrósł wskaźnik korzystania z usług lekarza w ramach tzw. assistance medycznego dodawanego do różnych ubezpieczeń i innych usług finansowych, np. kont czy kart bankowych. W 2021 z tej formy pomocy korzystało 35% osób, wobec 27% deklaracji w badaniu z 2019 r. – mówi Piotr Ruszowski.

(AM, źródło: Brandscope)