Technologiczne przewagi InterRisk

0
224

Cyfryzacja to jedno z zasadniczych wyzwań stojących przed ubezpieczycielami na całym świecie. Tego typu zmiany są istotnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności. Technologia wpisała się już na stałe w strategię InterRisk TU SA Vienna Insurance Group.

To, co z perspektywy sprzedawcy i klienta ma być proste i intuicyjne, jest najczęściej efektem wykorzystania najnowszych i bardzo złożonych technologii.

Pośredników nie interesuje tylko sama technologia, ale przede wszystkim szybkość ofertowania i wystawienia polisy, sprawne rozliczenia czy czas potrzebny na likwidację szkody – mówi Mariusz Krzyszczak, dyrektor Departamentu Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii. – Również sami klienci oczekują, że wszystkie czynności związane z zawarciem ubezpieczenia lub uzyskaniem odszkodowania będą zrozumiałe i mało czasochłonne.

Klient potrzebuje natychmiastowej informacji 24/7 i chce wybrać dogodny dla siebie sposób kontaktu. Szkodę coraz częściej zgłasza elektronicznie i oczekuje, że będzie na bieżąco informowany o statusie jej likwidacji – wyjaśnia Mariusz Krzyszczak. – W przypadku zdarzenia drogowego klienci InterRisk mogą w trybie rzeczywistym śledzić przyjazd pomocy drogowej za pomocą dedykowanej aplikacji. Dzięki zdigitalizowanym procesom likwidacyjnym i zdalnym oględzinom z wykorzystaniem smartfona klienta udało nam się istotnie skrócić czas likwidacji szkody. W większości przypadków odszkodowanie trafia na konto poszkodowanego w czasie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.

Także procesy sprzedażowe w InterRisk są praktycznie w całości cyfrowe. – Zdecydowana większość produktów dla klientów indywidualnych znajduje się w naszym iPortalu. Teraz większość agentów nie wyobraża sobie innej sprzedaży niż przez portal, a przecież jeszcze nie tak dawno tego typu innowacje wywoływały u pośredników pewną nieufność. Świat ubezpieczeń zmienia się bardzo szybko, zmieniają się też pośrednicy, którzy każdego dnia unowocześniają swój warsztat pracy – mówi Mariusz Krzyszczak. iPortal to narzędzie, które cały czas jest rozwijane i udoskonalane z uwzględnieniem uwag płynących od agentów.

Również szkolenia stacjonarne są coraz częściej wypierane przez zdalne szkolenia internetowe. – Nikogo z menedżerów InterRisk już nie dziwi, że szkolenia przeprowadzane są online. To nie jest tak, że rezygnujemy całkowicie z tradycyjnych szkoleń, jednak zarówno nasi menedżerowie, jak i agenci doceniają możliwość zdalnego doskonalenia swojej wiedzy, co pozwala im efektywniej zarządzać czasem – tłumaczy Mariusz Krzyszczak.

Technologiczny wyścig między zakładami ubezpieczeń nie ustaje ani na chwilę. – Właściwie nie ma miesiąca, żebyśmy w InterRisk nie testowali albo nie wdrażali jakiegoś nowego rozwiązania. Tego oczekują od nas zarówno klienci, jak i pośrednicy – konkluduje Mariusz Krzyszczak.

———————————————–

ZDANIEM AGENTÓW

InterRisk to nowoczesna firma z dużą ilością produktów różnego typu – klient może być ubezpieczony kompleksowo.

Paweł Chrobak

Assiduus

InterRisk to dla mnie innowacyjność, nowoczesność i pewność.

Izabela Hinc

Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe Marek i Izabela Hinc