TUW „TUW” ruszyło z ofertą dla rolników

0
304

18 marca TUW „TUW” rozpoczęło wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa do 65% składki. Tradycyjnie zakład oferuje ubezpieczenia wszystkich 12 rodzajów upraw wymienionych w ustawie od co najmniej jednego z ryzyk: gradu, przymrozków wiosennych, suszy i powodzi.

Zgodnie z sugestiami członków towarzystwa, TUW „TUW” wzbogaciło aktualną ofertę o kolejny nowy wariant „GP” (grad i powódź), w efekcie czego w wiosennym sezonie zakład proponuje 15 wariantów ubezpieczenia, obejmujących wszystkie 9 wiosennych ryzyk: gradu, przymrozków wiosennych, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny.

Podobnie jak w latach poprzednich, TUW „TUW” gwarantuje także ochronę upraw zbóż od skutków wylegania, gwarantując wypłatę odszkodowania na poziomie 15% sumy ubezpieczenia. Towarzystwo umożliwia także zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych przed ich wysiewem lub wysadzeniem oraz doubezpieczenie od ryzyk wiosennych w zakresie znacznego wzrostu wartości ozimych upraw rolnych, ubezpieczonych już w okresie jesiennym.

(AM, źródło: TUW „TUW”)