TUW „TUW” wprowadza szybką ścieżkę dla poszkodowanych przez wichury

0
344

W związku z porywistym wiatrem utrzymującym się na terenie całego kraju, który powoduje dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych członków TUW „TUW”, ubezpieczyciel uruchomił procedury dotyczące szkód masowych. Ich celem jest sprawne udzielenie realnej pomocy poszkodowanym poprzez szybką wypłatę kwot bezspornych i zaliczek.

Proste szkody będą wypłacane na podstawie dostarczonych przez poszkodowanych zdjęć i dokumentacji. Natomiast w przypadku znacznych szkód, w których konieczne jest wykonanie oględzin TUW „TUW dołoży starań, aby na miejsce zdarzenia jak najszybciej dotarli rzeczoznawcy mobilni.

W przypadku szkód powstałych na skutek niekorzystnych działań atmosferycznych w ubezpieczonych budynkach, TUW „TUW” zgodnie z obowiązującymi regulacjami refunduje poniesione koszty związane z zapobieganiem powiększaniu strat, np. wypompowanie wody czy zabezpieczenie uszkodzeń folią. W przypadku konieczności uprzątnięcia posesji należy pozostawić uszkodzone i zniszczone przedmioty w jednym miejscu w celu okazania likwidatorowi podczas oględzin. Bardzo pomocne przy szacowaniu szkód mogą okazać się także zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu fotograficznego lub telefonu.

(AM, źródło: TUW „TUW”)