Twój Uniqalny Biznes

0
514

UNIQA uruchomiła nowy produkt dla małych i średnich przedsiębiorstw – Twój Uniqalny Biznes. Ubezpieczenie ma chronić w przypadku różnych sytuacji losowych, a jego wyróżnikiem konkurencyjnym jest szeroki zakres pokrycia już w podstawowym wariancie ochrony oraz klauzul dodatkowych do wyboru, dzięki czemu ubezpieczenie może być idealnie dopasowane do potrzeb klienta.

Ubezpieczenie Twój Uniqalny Biznes ma być odpowiedzią na najczęstsze potrzeby przedsiębiorców oraz gwarancją ich bezpieczeństwa w różnych sytuacjach losowych. To kolejny efekt połączenia doświadczeń UNIQA i dawnej AXA.

UNIQA wybrała najlepsze rozwiązania produktowe i procesowe, wykorzystując również analizę ofert dostępnych na rynku, sugestie pośredników, a także wnioski z obserwacji dotychczasowej praktyki sprzedażowej oraz likwidacji szkód. Wcześniej, korzystając z takiego podejścia, UNIQA stworzyła także nowe ubezpieczenie komunikacyjne.

Produkt przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. UNIQA zalicza do tego grona podmioty gospodarcze, zgłaszające do ubezpieczenia mienie o wartości do 15 mln zł na jedną lokalizację, do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje oraz których realizowany obrót z tytułu prowadzonej działalności nie przekracza 20 mln zł.

Co ważne, ubezpieczonym może być także osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest właścicielem nieruchomości wynajmowanej przez inny podmiot dla potrzeb prowadzenia tej działalności.

Ubezpieczenie Twój Uniqalny Biznes może chronić: budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze, wartości pieniężne.

UNIQA oferuje klientom sześć zakresów, w ramach których może zostać zawarte ubezpieczenie. Są to ubezpieczenia:

  1. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych albo od wszystkich ryzyk,
  2. mienia od kradzieży z włamaniem lub rozboju,
  3. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  4. odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej,
  5. następstw nieszczęśliwych wypadków,
  6. assistance.

Zakres to jednak dopiero początek dopasowywania ubezpieczenia do potrzeb klienta. Przy pomocy eksperta może on wybierać spośród wielu klauzul chroniących m.in. od powodzi, osuwania lub zapadania się ziemi, przepięć, dewastacji, w transporcie krajowym, maszyny od awarii, mienie poza miejscem ubezpieczenia, od aktów terroryzmu, strajków i zamieszek.

Nowością jest klauzula ubezpieczenia utraty zysku, będącej konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu. Przedsiębiorca może liczyć na pokrycie strat finansowych wynikających z przestoju przedsiębiorstwa (do 90 dni roboczych) w efekcie np. szkody pożarowej czy spowodowanej przez inne zdarzenia losowe.

Zakres ubezpieczenia OC można również rozszerzyć o klauzule dodatkowe, takie jak np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu czystych strat finansowych czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Zaletą nowego ubezpieczenia są m.in. dodatkowe elementy ochrony ubezpieczeniowej w jej podstawowym zakresie, takie jak: klauzula reprezentantów, 72 godzin, samolikwidacji drobnych szkód, zwrotu kosztów najmu lokalu zastępczego, dotarcia do przyczyn szkody, wynagrodzenia ekspertów, odtworzenia dokumentacji urzędowej, pokrycia utraconego czynszu czy ochrony na wypadek utraty przydatności do użycia środków obrotowych, w wyniku podwyższenia się temperatury w urządzeniu chłodniczym.

Ubezpieczenie Twój Uniqalny Biznes zwiększa swoją ochronę w trakcie trwania umowy wraz ze wzrostem potrzeb klienta. To prawdziwy wyróżnik tej oferty. Suma ubezpieczenia podwyższa się automatycznie dla środków obrotowych w okresach zwiększonego zatowarowania. Jest też możliwość podwyższenia niektórych limitów odpowiedzialności wskazanych w OWU.

Nowy produkt będzie wzbogacony o intuicyjną aplikację sprzedażową dla pośredników ubezpieczeniowych, która rekomenduje zakres ochrony właściwy dla danej branży.

Zawiera liczne podpowiedzi i wskazówki do wykorzystania w rozmowie sprzedażowej, ułatwiając tym samym przeprowadzenie analizy potrzeb klienta, automatycznie pobiera dane rejestrowe od przedsiębiorcy, pozwala na pobranie kilkunastu ulotek branżowych, podkreślających dedykowany charakter przygotowywanej oferty dla konkretnego rodzaju działalności.

Rafał Klepuszewski
menedżer Zespołu Rozwiązań i Wsparcia Ubezpieczeń Majątkowych, Departament Ubezpieczeń dla Małych i Średnich Firm, UNIQA


POBIERZ | SUBSKRYBUJ W iTUNES | SUBSKRYBUJ W SPOTIFY