Ubea.pl: TUW-y poprawiają wskaźniki

0
260

Eksperci Ubea.pl przyjrzeli się wynikom finansowym towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w 2017, 2018 oraz pierwszej połowie 2019 roku. Z analizy wynika, że TUW-y odpowiadają za niewielką część składek zbieranych na polskim rynku ubezpieczeń.

W 2018 r. ubezpieczyciele wzajemni zebrali łącznie około 1 mld zł składek (m.in. po odliczeniu udziału reasekuratorów). Równoległy wynik zakładów działających w formie spółek akcyjnych był ponad pięćdziesiąt razy większy. Duża różnica występowała również w wielkości aktywów/sumy bilansowej spółek akcyjnych (ok. 5 mld zł vs. ok. 188 mld zł pod koniec 2018 r.).

– Jeszcze bardziej sugestywna jest relacja zysku netto, które osiągnęły TUW-y (91 mln zł) oraz spółki akcyjne oferujące ubezpieczenia (ok. 6,6 mld zł) – wylicza Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl.

Natomiast w przypadku rentowności aktywów (ROA; relacja pomiędzy zyskiem netto oraz wielkością aktywów/sumy bilansowej) spółki akcyjne osiągnęły niemal dwa razy wyższy poziom wskaźnika (3,5%) niż towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (1,8%).

– Taki wynik świadczy o większej efektywności działania ubezpieczeniowych spółek akcyjnych – komentuje Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

Eksperci zwracają uwagę, że od pewnego czasu TUW-y regularnie poprawiają swoje wyniki finansowe. Świadczy o tym między innymi zmiana wyniku technicznego całego sektora (2017 r. – 1,2 mln zł, 2018 r. – 67,9 mln zł, I poł. 2019 r. – 21,6 mln zł) oraz skumulowanego zysku netto (odpowiednio: 31,2 mln zł, 91,2 mln zł, 55,6 mln zł).

(AM, źródło: Ubea.pl)