Ubea.pl: Ubezpieczeniowa działalność legislacyjna Parlamentu VIII kadencji

0
236

Ubea.pl podsumowała prace legislacyjne w trakcie VIII kadencji Parlamentu, które wpłynęły na rynek ubezpieczeniowy oraz jego uczestników.

Do najistotniejszych zmian prawnych zaliczono m.in.:

  • ustanowienie podatku od aktywów obejmującego również ubezpieczycieli;
  • zmianę kodeksu cywilnego skracającą podstawowy termin przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat; 
  • wdrożenie Dyrektywy IDD  poprzez uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;
  • podwyższenie ustawowych limitów odpowiedzialności ubezpieczycieli w ramach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  • wprowadzenie przepisów zapewniających dalszą wypłatę rent dla ofiar wypadków sprzed lat, które znalazły się w kłopotliwej sytuacji na wskutek wyczerpania sumy gwarancyjnej w OC.

Parlament rozważał też wprowadzenie kilku innych regulacji, ale z różnych przyczyn zrezygnował z ich procedowania. Stopniowe wyhamowanie podwyżek cen obowiązkowych polis OC oraz późniejsze odwrócenie wzrostowego trendu sprawiło, że zawieszono prace nad standaryzacją zadośćuczynień i dostępem ubezpieczycieli do danych o mandatach.

– Trzeba jednak pamiętać, że te tematy powrócą, kiedy składki obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców znów zaczną szybko rosnąć – podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert Ubea.pl. – Tematem dotkliwych dla kierowców podwyżek zajęła się Komisja Nadzoru Finansowego, która nadal pracuje nad kwestią standaryzacji zadośćuczynień za szkody osobowe. Warto także wspomnieć, że nie weszły w życie ciekawe pomysły posłów zakładające np. niewielki i dobrowolny udział własny w polisie OC – dodaje.

Ubea.pl zwraca uwagę, że nie wprowadzono też możliwości czasowego wycofania z ruchu pojazdów mechanicznych (np. samochodów i motocykli) wykorzystywanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. W trakcie VIII kadencji pojawił się m.in. poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1454). Został on jednak oceniony przez rząd jako zbyt radykalny w kontekście możliwości okresowego wycofywania pojazdów z ruchu.

– Temat czasowego wycofania z ruchu „niefirmowych” pojazdów zaistniał ponownie w czerwcu bieżącego roku. Taka data wykluczyła jednak ewentualne wprowadzenie przed wyborami zmian, na które od lat czekają rodzimi kierowcy – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

(AM, źródło: Ubea.pl)