Ubea.pl: Zmiany składek na UFG bez wpływu na ceny OC

0
234

Opublikowany niedawno nowy projekt rozporządzenia w sprawie wysokości składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów jej uiszczania* przewiduje obniżenie składki na utrzymanie i rozwój antyfraudowej bazy danych UFG oraz zniesienie składki początkowej wnoszonej po rozpoczęciu korzystania z tego narzędzia. Z wyliczeń Ubea.pl wynika, że zmiany tych obciążeń będą miały marginalny wpływ na stawki w polisach OC.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w rozporządzeniu, zmianie ma ulec składka na utrzymanie i rozwój bazy wnoszona corocznie od wszystkich polis poza OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) i OC rolników, opłata za pierwszy rok działalności ubezpieczeniowej, obciążenie dla zakładów sprzedających OC ppm. i OC rolników, a składka początkowa, którą ubezpieczyciel wnosi po rozpoczęciu korzystania z bazy danych UFG, ma zostać zniesiona.

Propozycja obniżenia składek finansujących dobrowolną bazę danych wyszła od UFG. Fundusz stwierdził bowiem, że koszty budowy bazy okazały się mniejsze od oczekiwań. Zgodnie z nową propozycją, ubezpieczyciele dobrowolnie korzystający z bazy danych corocznie zapłacą około 3 mln (przy założeniu, że wpłat dokona cały sektor ubezpieczeń). Obecne przepisy ustalają około dwa razy większy poziom opłat.

UFG liczy, że dzięki niższym opłatom ubezpieczyciele będą chętniej korzystali z bazy (m.in. tropiąc wyłudzenia). Jeżeli natomiast chodzi o wpływ nowych przepisów na poziom cen ubezpieczeń (w tym komunikacyjnego OC), to wydaje się, że będzie on niemal zerowy.

– Wynika to z faktu, że ewentualna oszczędność ubezpieczycieli na poziomie np. 2–3 mln zł rocznie jest bardzo mała w stosunku do łącznej wartości polskiego rynku ubezpieczeniowego (ok. 62 mld zł/rok) – podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

***

*https://gu.com.pl/…

(AM, źródło: Ubea.pl)