Ubezpieczyciele dostrzegają korzyści płynące z chmury

0
72

W wyniku pandemii Covid-19 przyspieszyły zmiany technologiczne w sektorze ubezpieczeń. Kluczową rolę w transformacji cyfrowej sektora odgrywa chmura obliczeniowa. Eksperci Accenture w ramach współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń sprawdzili, w jakim zakresie polski sektor ubezpieczeń wykorzystuje chmurę.

Z odpowiedzi ankietowanych w badaniu Accenture, przeprowadzonym w ramach współpracy z PIU nad standardem chmury w ponad 20 polskich zakładach ubezpieczeń, wynika, że 90% respondentów uważa, że wdrażając chmurę lub przenosząc do niej część aplikacji, może znacznie poprawić efektywność biznesu. Dla co drugiego z badanych korzyścią jest również zwiększenie sprzedaży dzięki cyfryzacji, a także lepsze wykorzystanie danych, a dla 40% ankietowanych są to potencjalne oszczędności. Najmniejszą wartość zakłady widzą w polepszaniu poziomu usług IT.

– Cieszy nas fakt, że również branża ubezpieczeniowa w Polsce zaczęła postrzegać to rozwiązanie jako szansę i element stanowiący przewagę konkurencyjną, jednak wyniki ankiety pokazują, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze – mówi Łukasz Marczyk, Managing Director, Insurance Practice Lead Accenture Poland. – Jednocześnie na polskim rynku ubezpieczeń istnieją już firmy, które wykorzystały chmurę do zbudowania cyfrowej marki od A do Z. Jedna z firm oferujących ubezpieczenia na życie, posiada już ponad 70% systemów działających w chmurze. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach tym śladem podążą kolejne zakłady ubezpieczeń, a standard wypracowany przez PIU będzie dla branży drogowskazem – podsumowuje.

Branża ubezpieczeniowa stopniowo wdraża chmurę

Jedna trzecia badanych zakładów już wdraża rozwiązania chmurowe. Z kolei połowa respondentów deklaruje, że takie działanie planuje przeprowadzić w ciągu roku. Natomiast 20% ankietowanych nie ma tego w planach.

Firmy realizujące strategie chmurowe są na stosunkowo wczesnym etapie wdrożeń. Połowa respondentów wskazuje, że jest w trakcie migracji pojedynczych workloadów, aplikacji oraz danych do chmury. Z kolei 80% deklaruje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy podjęło próbne działania mające na celu wdrożenie (w trybie pilotażowym) aplikacji w chmurze. Natomiast 90% badanych wskazuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje przenieść do chmury publicznej do 20% danych i workloadów. W przypadku chmury prywatnej 70% ankietowanych deklaruje chęć przeniesienia minimalnej ilości danych.

Z dotychczasowych doświadczeń zakładów ubezpieczeń wynika, że chmura najlepiej sprawdza się w zakresie wprowadzania innowacji biznesowych. Zdaniem co drugiego respondenta, wśród obszarów związanych z doświadczeniem klienta, które powinno wesprzeć wdrożenie chmury, jest zapewnienie klientom innowacyjnych rozwiązań obsługowych. Z kolei 40% ankietowanych uważa, że dzięki rozwiązaniom chmurowym klient może uzyskać szybszą wycenę produktów i mieć dostęp do cyfrowych narzędzi do samoobsługi, co ma szczególne znaczenie w kontekście powszechnego wykorzystania urządzeń mobilnych. Dla 60% najważniejszym celem, jaki chcą osiągnąć w zakresie poprawy doświadczenia klienta, jest zdobycie wiedzy o nim. Dzięki temu będą mogli znacznie lepiej zrozumieć jego potrzeby i na tej podstawie poszerzyć ofertę produktową. 

Wśród obszarów w organizacji, w których zdaniem ubezpieczycieli chmura znajduje największe zastosowanie, są głównie funkcje wspierające, m.in. IT, zarządzanie procesami, innowacjami czy wiedzą oraz szkolenia.

– Ubezpieczyciele zainicjowali już wiele projektów opartych o chmurę i zaczęli myśleć o niej jako o trwałym elemencie strategii biznesowej. Ta istotna różnica w percepcji świadczy o skali zmian. Dotychczas chmura była bowiem traktowana wyłącznie jako środowisko testowe bądź rezerwowe. Dziś zakłady widzą w niej narzędzie zwiększające konkurencyjność. Chmura zmienia sposób myślenia o dostarczaniu platform i usług. Wymaga nowego podejścia do szacowania i minimalizacji ryzyka, sposobu organizacji pracy, dokumentowania procesów oraz oczywiście do wymagań informacyjnych względem regulatora. Opracowaliśmy więc standard chmury, który pomoże nie tylko we wdrożeniu rozwiązań chmurowych, ale też ułatwi korzystanie z nich i relacje z dostawcami technologii – mówi Mariusz Kuna, koordynator zespołu w Dziale Zarządzania Informacją Ubezpieczeniową PIU. 

Bariery i wyzwania przy wdrażaniu chmury

Ośmiu na dziesięciu respondentów wskazuje regulacje jako główną barierę przy wdrażaniu chmury, jednak standard opracowany przez PIU i przedstawicieli branży rozwieje wiele dotychczasowych wątpliwości ubezpieczycieli. Jako kolejne wyzwanie ankietowani wymieniają konieczność podjęcia odpowiednich kroków na etapie migracji, które pozwolą na dostosowanie się do stawianych wymagań, np. w zakresie kompetencji pracowników z obszaru bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych czy posiadania planu przetwarzania informacji w chmurze. Często wskazywanymi przeszkodami są kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i wymogi dotyczące zgodności z przepisami, a także zbyt skomplikowana i przestarzała infrastruktura. Dużo rzadziej wskazywane są problemy techniczne związane ze złożonością architektury oraz złożoność biznesową.

Więcej na temat standardu opracowanego przez PIU:

(AM, źródło: stooq.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here