UFG: Przychody rosną mimo spadku wpływów ze składek

0
458

Mimo kolejnego w tym roku spadku wpływów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) z tytułu składek towarzystw, przychody instytucji ponownie poszły w górę. To w głównej mierze zasługa znaczącego wzrostu przychodów z tytułu niedopełnienia obowiązku ubezpieczeniowego. To zaś z kolei było efektem rosnącej skuteczności UFG w wykrywaniu braku ochrony.

Składki zakładów spadają

W opublikowanym przez UFG sprawozdaniu z działalności za 3 kwartały 2019 r. podano, że przychody instytucji ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych wyniosły 147,28 mln zł – o 2,1% mniej niż na koniec września 2018 r. (150,44 mln zł). Krajowi ubezpieczyciele wpłacili do kasy UFG 143,43 mln zł – o 1,65% mniej niż przed rokiem (145,83 mln zł), natomiast wpływy od zagranicznych (oddziały, swoboda świadczenia usług) wyniosły 3,86 mln zł, o 16,2% mniej niż rok wcześniej (4,6 mln zł). Oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 11 329 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyła się o 243 mln zł, w tym 240 mln zł dotyczyło spadku składki z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Rośnie skuteczność OI UFG

Znaczący wzrost zanotowały z kolei półroczne przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku w zakresie ubezpieczenia OC. Przez 9 miesięcy 2019 r. z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 220,51 mln zł – o 72,84% więcej niż w na koniec września 2018 r. (127,58 mln zł). Wzrost w tej pozycji był efektem większych o 72,88% wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (220,41 mln zł, wobec 127,49 mln zł rok wcześniej).

We wspomnianym okresie UFG wystawił 93 tysiące wezwań do zapłacenia kary za brak OC, o blisko 25 tys. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku (68,05 tys., +36,7% r/r).

Warto zaznaczyć, że działalność kontrolna Funduszu ma charakter prewencyjny – mówi Hubert Stoklas, wiceprezes UFG. – Jazda bez obowiązkowego OC jest bowiem ogromnym zagrożeniem zarówno dla finansów sprawcy szkody, jak i dla nieubezpieczonego posiadacza pojazdu. W razie wypadku muszą oni z własnej kieszeni, solidarnie, oddać wszystkie świadczenia wypłacone przez Fundusz ofiarom takiego wypadku – wyjaśnia.

Odnotowana w ciągu 3 kwartałów 2019 r. większa liczba wezwań o zapłacenie kary za brak OC to efekt wynoszącego 23,73% wzrostu liczby zawiadomień od policji (16 201 vs. 13 094 rok wcześniej), ale przede wszystkim wynoszącego 52,1% wzrostu liczby nowych spraw dotyczących braku OC, wykrytych na podstawie informacji z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych UFG (56 335 vs. 37 037). Baza jest przeszukiwana przez specjalne algorytmy wykrywające brak ochrony ubezpieczeniowej oraz opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC przy pierwszej rejestracji auta w Polsce (zarówno nowego, jak i sprowadzonego z zagranicy).

Na koniec września Fundusz prowadził łącznie blisko 175 tysięcy spraw o zapłacenie sankcji za brak komunikacyjnej polisy OC.

Nieco więcej z regresów

Niewielki wzrost zanotowały przychody Funduszu z regresów. Przez 3 kw. 2019 r. do kasy UFG trafiło z tego tytułu 36,6 mln zł – o 0,93% więcej niż rok wcześniej (36,27 mln zł). 36,32 mln zł z tej kwoty stanowiły regresy z OC ppm. (35,82 mln zł przed rokiem, +1,41% r/r).

Na dzień 30 września 2019 r. w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 370 postępowań regresowych (tzw. sprawy w toku) na kwotę 272,88 mln zł (16 475 postępowań i 253,06 mln zł rok wcześniej). Oznacza to wzrost liczby spraw w toku o 0,64% r/r, przy jednoczesnym wzroście wartości dochodzonych regresów o 7,83% r/r.

Najwyższe regresy dochodzone przez Fundusz przekraczają milion złotych każdy. Rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln złotych za wypadek spowodowany nieubezpieczonym motocyklem, w którym potrącił rowerzystkę. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła. Kolejny sprawca ma do oddania 1,37 mln złotych, za wypadek, w wyniku którego pasażer nieubezpieczonego pojazdu doznał złamania kręgosłupa i jest sparaliżowany.

Ogółem dziewięciomiesięczne przychody UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 420,86 mln zł – o 29,48% więcej niż rok wcześniej (325,05 mln zł). Kwota ta stanowiła 63,55% założonego na ten rok planu przychodów (450,18 mln zł).

Koszty odszkodowań w dół

W 3 kwartałach 2019 r. obniżyła się również łączna wartość odszkodowań i świadczeń kompensacyjnych, wypłaconych przez UFG z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych. Na koniec września uplasowała się ona na poziomie 63,76 mln zł. To o 7,01% mniej niż po 9 miesiącach 2018 r., kiedy to UFG wypłacił w sumie 68,57 mln zł.

Główną przyczyną obniżki był spadek wartości wypłat odszkodowań i świadczeń o 10,08% r/r (52 mln zł wobec 57,83 mln zł przed rokiem).

O 10,91% obniżyły się też koszty likwidacji szkód (z 4,87 mln zł do 4,34 mln zł). Spadek odnotowano również w przypadku zwrotów wypłaconych odszkodowań (2,28 mln zł wobec 2,45 mln zł, -7,2% r/r). O 16,52% wzrosła z kolei wartość wypłacanych rent (z 8,32 mln zł do 9,7 mln zł).

Natomiast łączna roczna wartość odszkodowań i świadczeń kompensacyjnych wypłaconych z tytułu upadłości wyniosła 5,06 mln zł (6,59 mln zł przed rokiem, -23,25% r/r).

Całkowite koszty kompensacji szkód UFG z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń wyniosły łącznie 68,82 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku z trzech kwartałów 2018 roku (75,16 mln zł) o 8,43%.

Ogółem dziewięciomiesięczne koszty UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 304,02 mln zł – o 8,64% więcej niż rok wcześniej (279,85 mln zł).

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Przez 3 kwartały 2019 roku przychody zasilające Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) wyniosły 45,65 mln zł (43,15 mln zł rok wcześniej, +5,81% r/r). Zdecydowaną większość wpływów stanowiły składki od przedsiębiorców turystycznych w wysokości 43,85 mln zł (42,22 mln zł, +3,86% r/r).

Koszty pokrywane ze środków TFG wyniosły 4,2 mln zł. Na dzień 30 września 2019 r. stan Funduszu po uwzględnieniu wszystkich przychodów zasilających oraz kosztów pokrywanych ze środków TFG wyniósł 139,14 mln zł.

29 członków UFG

Według stanu na dzień 30 września 2019 roku członkami UFG pozostawało 29 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym: 20 krajowych zakładów ubezpieczeń (a w ich ramach 7 TUW-ów) oraz 9 zagranicznych zakładów ubezpieczeń (a w ich ramach 3 oddziały zagranicznych zakładów oraz 6 zakładów wykonujących działalność w trybie swobody świadczenia usług).

Sprawozdanie można znaleźć pod adresem:

https://www.ufg.pl/…

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl