Unilink przejmuje w Rumunii

0
397

Grupa Unilink przejęła Safety Broker de Asigurare – największego dystrybutora ubezpieczeń w Rumunii, prowadzącego również działalność w Mołdawii, z przypisem składki około 800 mln złotych i dysponującego niespełna 8% udziałem w rynku ubezpieczeń. Tym samym po dokonanej na początku roku inwestycji w bułgarskie I&G Insurance Brokers, Unilink jest obecny już w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma deklaruje, że prowadzi prace nad kolejnymi inwestycjami w regionie.

Safety Broker powstał w 2005 r. i prowadzi dystrybucję poprzez placówki własne, wyłączne placówki franczyzowe oraz internet. Firma planuje zamknąć rok przypisem wielkości około 800 mln zł, a plan na 2022 r. zakłada znaczące przekroczenie poziomu 1 mld zł. Po transakcji Safety Broker dalej będzie prowadzona przez obecny zarząd, na czele którego stoi założyciel – Viorel Vasile. Jednocześnie obecni udziałowcy spółki, Viorel Vasile i Robert Nita, pozostaną mniejszościowymi udziałowcami firmy.

Transakcja jest kolejnym elementem realizacji strategii Unilink, zakładającej zbudowanie największej platformy sprzedaży ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa deklaruje, że zamknie obecny rok przypisem bliskim 3 mld zł na wszystkich swoich czterech rynkach, co da jej pozycję nr 1 w ubezpieczeniach detalicznych w regionie. Unilink podkreśla, że niezwykle istotny jest również transfer know-how pomiędzy poszczególnymi rynkami oraz budowa pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców w Europie.

Według multiagencji inwestycja na rumuńskim rynku ubezpieczeniowym związana jest z jego wysokim potencjałem rozwoju oraz dominacją stacjonarnych kanałów dystrybucji.

– Rynek ubezpieczeń w Rumunii jest zarówno podobny, jak i odmienny od polskiego. Podobny pod względem natury zachowań zakupowych klientów oraz istotnie niższej penetracji ubezpieczeń w stosunku do Europy Zachodniej. Odmienny z uwagi na brak modelu multiagencji (występują jedynie brokerzy) oraz konieczność wyboru modelu pracy przez doradców ubezpieczeniowych pomiędzy wyłączną współpracą z towarzystwem ubezpieczeń lub wyłączną współpracą z brokerem – komentuje Igor Rusinowski, prezes zarządu Unilink.

– Widzimy olbrzymi potencjał związany z wymianą know-how i doświadczeń w ramach Grupy Unilink, w szczególności w obszarach IT, modeli dystrybucji w tym biznesu korporacyjnego i affinity, współpracy z towarzystwami ubezpieczeń, marketingu. Razem ze spółkami z grupy działającymi w Polsce i Bułgarii zbudujemy najsilniejszego gracza w naszej części Europy, oferującego najlepszy serwis klientom i partnerom, a towarzystwom ubezpieczeń najbardziej profesjonalną współpracę – dodaje Viorel Vasile, założyciel, udziałowiec i prezes zarządu Safety Broker.

Unilink inwestuje także na rynku rodzimym. Na koniec tego roku w Polsce będzie funkcjonowało około 1 000 placówek ubezpieczeniowych pod marką firmy, które w przyszłym roku będą mocno wspierane ogólnopolską kampanią reklamową. Dodatkowo już od września Unilink wspiera ogólnopolską rozpoznawalność swoich agentów, pozycjonując markę przy okazji rozgrywek Polskiej Ligi Siatkówki.

Grupa inwestuje również w systemy IT, procesy i zespół, udoskonalając model współpracy dla agentów ubezpieczeniowych.

Transakcja wymaga akceptacji ze strony rumuńskiego odpowiednika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rumuńskiego odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego.

(AM, źródło: Unilink)