UNIQA rozmawia z brokerami o grupówkach

0
541

Ponad 200 brokerów wzięło udział w regionalnych spotkaniach prezentujących odświeżoną ofertę ubezpieczeń grupowych UNIQA. Po połączeniu z AXA austriacki ubezpieczyciel zajmuje trzecie miejsce w Polsce w sprzedaży grupówek, ubezpieczając ponad 640 tys. pracowników w ponad 21 tys. firm.

Dzięki fuzji UNIQA zyskała dostęp do zaawansowanych technologicznie narzędzi obsługowych, rozwiniętego produktu, a przede wszystkim doświadczonego zespołu profesjonalistów, który od wielu lat zajmuje się ubezpieczeniami grupowymi. 

Spotkania z brokerami były okazją do zaprezentowania produktu Ochrona z Plusem, zadawania pytań oraz kuluarowych rozmów z przedstawicielami UNIQA z centrali (m.in. z Konradem Zakrzewskim, dyrektorem zarządzającym Pionu Dystrybucji–Sieci Własne, i z Arturem Skibą, dyrektorem Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych) i regionalnych zespołów.

W nowej UNIQA zasadnicza część fuzji została zakończona, ale wciąż trwa ujednolicanie procesów, systemów i oferty. Równolegle firma pracuje nad wzmocnieniem marki, którą na razie spontanicznie rozpoznaje 16% Polaków.

Ubezpieczyciel jest obecny z kampaniami reklamowymi zarówno w telewizji, jak i w internecie. Kolejną kampanię wizerunkową zaplanował na pierwszy kwartał 2022 r.

Budując ofertę ubezpieczeń grupowych, UNIQA postawiła na uzupełnienie podstawowych umów ubezpieczenia dodatkowymi „cegiełkami”, które pozwalają na dopasowanie ochrony do oczekiwań pojedynczego pracownika. Pracownik może „cegiełki” dokupywać i rezygnować z nich w trakcie trwania roku polisowego.

Na wyróżnienie zasługuje ciekawe podejście UNIQA do świadczenia z tytułu „urodzenia dziecka”, bez którego wielu pracodawców i pracowników wciąż nie wyobraża sobie ubezpieczenia grupowego. UNIQA zaoferowała dodatkowe świadczenie, które ma znacznie bardziej ubezpieczeniowy charakter od tradycyjnego świadczenia rodzinnego, a mianowicie świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, które wymaga leczenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że co dziesiąty noworodek rodzi się jako wcześniak, a od 2 do 4% noworodków posiada wady wrodzone, pomoc finansowa na leczenie takiego dziecka jest bardzo adekwatnym i potrzebnym świadczeniem.

UNIQA wprowadziła też umowę na wypadek poronienia lub urodzenia martwego dziecka, co niestety też nie należy do odosobnionych przypadków.

Proklienckie podejście ubezpieczyciela do karencji oraz szeroki wybór opcji ochronnych połączone z prostym narzędziem dla osób obsługujących program w zakładzie pracy, zaangażowanie w proces wdrożeniowy oraz otwartość na dialog to zalety oferty UNIQA, które brokerzy podkreślali w kuluarach.

Zespół UNIQA nie ukrywa ambicji zajęcia drugiego miejsca wśród zakładów oferujących ubezpieczenia grupowe, jednak jak deklaruje Konrad Zakrzewski, rywalizacja ma się odbywać nie ceną, ale jakością obsługi i produktu.

Na koniec warto podkreślić, że organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników stacjonarnych szkoleń, umożliwiając każdemu wykonanie testu na obecność Covid-19 przed rozpoczęciem szkolenia.

Bardzo zależało nam na tym, żeby zarówno brokerzy, jak i pracownicy UNIQA mogli czuć się swobodnie, a po szkoleniu bez przeszkód wrócić do codziennych obowiązków. W czasach pandemii to nasza wspólna odpowiedzialność – tłumaczył Artur Skiba.

Aleksandra E. Wysocka


Zdaniem brokera

Oczekuję od ubezpieczyciela profesjonalizmu i najwyższych kompetencji

Wskazanie jednego zakładu ubezpieczeń posiadającego w ofercie najlepsze ubezpieczenie grupowe na rynku w mojej ocenie nie jest możliwe. Natomiast jest kilku ubezpieczycieli stawiających na rozwój produktu o konstrukcji modułowej, który uważam za bardzo interesujący. „Cegiełki”, które oferuje UNIQA, pozwalają na daleko idące zindywidualizowanie ochrony w produkcie grupowym, na co klienci reagują bardzo pozytywnie.

W tym kontekście bardzo pozytywnie oceniam fakt, że UNIQA, łącząc się z AXA, przejęła sprawdzone rozwiązania oraz zdecydowała się kontynuować sposób myślenia o produkcie grupowym, będącym jednym z najciekawszych na rynku. Uważam, że poszukując dziś dla klientów najlepszych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń grupowych, z pewnością warto mieć na uwadze ofertę UNIQA. To ważne zwłaszcza obecnie, gdy ubezpieczeni w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wykazują coraz większą otwartość na zmianę dotychczasowego ubezpieczyciela.

Oprócz modułowej konstrukcji produktu, o której już mówiłem, warto wskazać na inne pozytywne cechy, takie jak wiele nowoczesnych rozwiązań obsługowych, które przekładają się na szybkość wypłaty świadczeń. Ciekawym rozszerzeniem ochrony jest świadczenie z tytułu pobytu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) i wypłacane z tego tytułu świadczenie już od pierwszego dnia. W kontekście sytuacji zdrowotnej w Polsce i drastycznie pogarszającego się dostępu do lekarzy rośnie rola SOR-ów, a tym samym wartość dla ubezpieczonych.

Tomasz Kutyba

Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest realizacja procesów związanych z likwidacją roszczeń przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu w przypadku prostych zdarzeń wypłata świadczenia jest praktycznie natychmiastowa. Dzięki temu ubezpieczony szybko otrzymuje potrzebne wsparcie finansowe. Tym samym nabiera zaufania i przekonuje się, że ubezpieczenie było dobrą inwestycją i stanowi realną pomoc w trudnych życiowych momentach.

Jestem zdania, że UNIQA posiada obecnie bodaj najlepszy zespół osób zajmujących się ubezpieczeniami grupowymi na całym rynku. Pracę tych osób cechuje zaangażowanie, profesjonalizm, doświadczenie i wiarygodność. Wszystkie te cechy mają dla mnie jako brokera kluczowe znaczenie. Cieszy fakt, że cały zespół AXA specjalizujący się w grupówkach znalazł miejsce do dalszego rozwoju w połączonej strukturze pod szyldem UNIQA. Uważam to za świetny ruch ze strony nowego właściciela, zapewniający ciągłość i wysoki poziom współpracy z brokerami.

Tomasz Kutyba
broker ubezpieczeniowy, wiceprezes zarządu
EQUINUM Broker

Nowa UNIQA to nowa jakość w ubezpieczeniach grupowych

Zmiany, które UNIQA wprowadziła po połączeniu z AXA w obszarze ubezpieczeń grupowych, oceniam zdecydowanie pozytywnie. Z perspektywy 24-letniego doświadczenia brokerskiego wiem dobrze, że od marki danego ubezpieczyciela istotniejsi są ludzie, którzy za nią stoją. Do zespołu UNIQA dołączyli wysokiej klasy fachowcy, których kompetencje doceniałem już wcześniej podczas ich pracy pod innymi „szyldami”.

Niezwykle ważne, a może wręcz najważniejsze jest to, jak w praktyce wygląda wdrożenie i późniejsza obsługa programu ubezpieczeniowego u konkretnego klienta. Do momentu szkolenia wspólnie z UNIQA wdrożyliśmy już kilka programów ubezpieczenia na życie u pracowników naszych klientów reprezentujących różne profile działalności. Rozpoczęliśmy również wstępne rozmowy na temat dużego programu ubezpieczeniowego obejmującego kilkanaście tysięcy pracowników – to klient posiadający swoje placówki rozsiane po całym kraju.

UNIQA wykazuje się dużą otwartością i elastycznością przy negocjacji warunków oferty, tworzeniu harmonogramu wdrożenia programu, jak również zdyscyplinowaniem przy samym jego wprowadzaniu w życie. Pozytywne opinie słyszymy też od naszych klientów, którzy po rozpoczęciu funkcjonowania programu ubezpieczenia są zaskoczeni ponadrynkową jakością obsługi, jaką UNIQA zapewnia. Wszystko wskazuje na to, że teraz wdrażanie dużych programów ubezpieczeniowych z UNIQA będzie przebiegało jeszcze sprawniej.

Samo szkolenie, które UNIQA przygotowała dla brokerów, uważam za wartościowe pod kilkoma względami. Po pierwsze, na wstępie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczącego Covid-19 (testowanie uczestników przed wejściem do hotelu bez względu na posiadany paszport Covid czy też jego brak) postrzegam jako troskę o dobro partnerów biznesowych i dbanie o wspólny komfort i bezpieczeństwo pracy.

Pod względem merytoryki prezentacje i osoby omawiające dany obszar były dobrze przygotowane. Część treści była mi dobrze znana, ale znalazły się też nowe, ciekawe elementy. Dla mnie największą wartość miała otwarta dyskusja z brokerami podczas samego szkolenia, jak również po zakończeniu części formalnej oraz gotowość do odpowiedzi nawet na trudne pytania.

Cieszy też otwartość na negocjacje przy ustalaniu warunków konkretnego programu, co na bieżąco testujemy w praktyce. To właśnie indywidualne podejście wskazałbym jako zdecydowany wyróżnik osób reprezentujących obecną UNIQA, przejawia się to również w możliwościach bardzo indywidualnego kreowania ostatecznego zakresu ubezpieczenia przez każdego z pracowników objętych programem u danego klienta poprzez możliwość dokupienia tzw. cegiełek, które pozwalają w bardzo prosty sposób uwzględnić oczekiwania i potrzeby ubezpieczonych. „Cegiełki” są chętnie kupowane i pod względem tego typu możliwości dla każdego pracownika stanowią mocny element przewagi UNIQA nad konkurencją, ponieważ niewielu ubezpieczycieli posiada podobne rozwiązania.

Mam też liczne sygnały od klientów, że UNIQA rzetelnie i terminowo wywiązuje się z realizacji świadczeń.

Jako broker doceniam również fakt, że UNIQA działa bardzo transparentnie. Nie zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel kontaktuje się z klientem bez wiedzy brokera. Komunikacja na linii ubezpieczyciel – broker – klient przebiega sprawnie i na bieżąco.

Krzysztof Niżnikiewicz

Jak już wspominałem, zespół UNIQA, z którym współpracujemy jako brokerzy, charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem. Istotne jest to, że klient ma swojego osobistego i dostępnego opiekuna również po stronie ubezpieczyciela i w razie problemów czy pytań od razu wiadomo, z kim się kontaktować. To też nie jest wcale normą na rynku!

Jestem zdania, że coraz lepsze miejsca w różnego typu rankingach ubezpieczycieli na życie „nowa UNIQA” ma w swoim zasięgu. Co prawda podczas wielu lat pracy w ubezpieczeniach widziałem już nie raz sytuacje, kiedy dobre początki zamieniały się potem w szarą biznesową codzienność. Liczę jednak na to, że UNIQA co najmniej utrzyma ten poziom, który teraz reprezentuje. Jeśli tak, to stanie się jeszcze mocniejszym konkurentem dla pozostałych graczy na rynku.

Chciałbym również wyraźnie podkreślić, iż jako profesjonalny uczestnik rynku ubezpieczeniowego każdorazowo zapytanie ofertowe wysyłamy do wszystkich ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia na życie. Negocjujemy z każdym ubezpieczycielem ostateczny zakres ich oferty, biorąc pod uwagę indywidualny charakter każdego klienta, traktując na równi każdego z oferentów.

Dokonując pełnej analizy ofert, dajemy wszystkim ubezpieczycielom szanse zaprezentowania swoich ofert, optymalnych pod kątem oczekiwań naszych klientów. Ostateczny wybór ubezpieczyciela na bazie przygotowanego przez nas opracowania i rekomendacji zawsze należy do klienta.

Krzysztof Niżnikiewicz
broker ubezpieczeniowy
PWS Konstanta