UNIQA: Ubezpieczamy 70% majątku spółdzielni, 40% wspólnot i mamy apetyt na więcej

0
367

Rozmowa z Rafałem Kukierem, dyrektorem zarządzającym Pionu Mieszkalnictwa w UNIQA

Aleksandra E. Wysocka: – Co słychać w mieszkalnictwie? Czy pozycja UNIQA jako lidera ubezpieczeń spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest niezagrożona?

Rafał Kukier: – Nasz model biznesowy obronił się w 2021 r. Mieliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe, pozytywną dwucyfrową dynamikę w kluczowych produktach, czyli w pakietach dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. To był również kluczowy rok, jeśli chodzi o kontynuację trendów współpracy online.

Od początku pandemii zaczęliśmy rozwijać nasze narzędzie i platformę do współpracy z klientami iUNIQA. Ta platforma jest oczywiście również dostępna dla brokerów, którzy obsługują naszych klientów. Mamy prawie 2 tys. indywidualnych kont! Dzięki przejściu w tryb online rozwinęliśmy też bardziej nowoczesny model zgłaszania szkód, który sprawia, że likwidacja następuje o pięć dni szybciej niż w tradycyjnym modelu. Jeśli chodzi o szkolenia dla brokerów, to kontynuowaliśmy Akademię Mieszkalnictwa.

Czy UNIQA odnotowała wzrost szkód w polisach dla mieszkalnictwa? Mamy za sobą rok z całkiem sporą liczbą niekorzystnych zjawisk pogodowych…

– Niestety z punktu widzenia ubezpieczyciela był to trend mocno odczuwalny. Liczbowo mieliśmy ponad 10 tys. szkód więcej, a procentowo od 13 do 15%. Patrząc na zjawiska pogodowe, możemy się spodziewać, że częstość tych szkód nadal będzie rosła.

Drugim negatywnym trendem w tym obszarze jest wzrost wartości szkody będący skutkiem inflacji. Już w 2021 r. zaobserwowaliśmy wzrost średniego roszczenia o kilkanaście procent. Trzeba pamiętać, że w sektorze materiałów budowlanych i prac remontowych inflacja była znacząco wyższa, sięgała nawet 30%.

Wspomniał Pan, że wzrosty sprzedaży były dwucyfrowe. A jaki jest potencjał na przyszłość? Liderowi nie zawsze jest łatwo pozyskiwać nowy biznes.

– Warto podkreślić, że UNIQA ubezpiecza 70% majątku spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Ale mimo tej dominacji na rynku w 2021 r. znalazło się 27 nowych spółdzielni, które do nas przystąpiły. Ponad 40-procentowy udział mamy za to w rynku wspólnot mieszkaniowych i tam widzimy większy potencjał do pozyskiwania nowego biznesu. Ale trwający obecnie boom budowlany, te wszystkie oddawane nowe mieszkania, przekłada się z jednej strony na wyniki sprzedażowe, a z drugiej na liczbę zapytań o nowe ryzyka.

Ile tej sprzedaży pochodzi ze współpracy z brokerami?

– Od czterech lat w kanale brokerskim szybciej rozwijamy się, jeśli chodzi o obszar wspólnot i spółdzielni. Dokładnie 39% tej sprzedaży jest generowane przez brokerów, a zaczynaliśmy zaledwie od kilkunastu procent.

Wynika to z tego, że klienci szukają ofert skrojonych na miarę, a poza tym chcą także delegować wszystkie obowiązki związane z koniecznością zawarcia ubezpieczenia na brokerów.

Czy UNIQA planuje zmiany produktowe? A może wprowadziliście ostatnio coś, o czym brokerzy powinni wiedzieć?

– Rok 2022 na pewno jest ważny w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest nowy produkt PSM, czyli Pakiet Spółdzielni Mieszkaniowych. W Akceleratorze Wiedzy Brokera planujemy na jego temat szkolenie. Będziemy również przypominali brokerom o tym, czym się wyróżniamy na rynku wspólnot, i o szerszych klauzulach w Pakiecie dla Wspólnot Mieszkaniowych, które jeszcze nie do końca przebiły się do świadomości.

Chcemy także zająć się kwestią właściwego szacowania wartości i sumy ubezpieczenia oraz ekspozycji na ryzyko. Pamiętajmy, że wartość metra odtworzeniowego rośnie tak samo szybko jak cena metra kwadratowego, dlatego brokerzy powinni zwrócić uwagę na właściwe szacowanie wartości ubezpieczonych wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych.

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra E. Wysocka