Unum Życie poprawiło zarobki i wyniki sprzedaży

0
417

W ubiegłym roku Unum Życie wypracowało zysk netto na poziomie 14,1 mln zł – o ponad jedną czwartą wyższym niż w 2020 r. Z kolei przypis składki brutto wzrósł o ok. 12%, do 369,6 mln zł.

– Wszyscy jesteśmy świadkami dynamicznych zmian, w których stale pogłębia się troska o życie i zdrowie człowieka. Naszą misją jest wypłata należnych świadczeń oraz nieustanne otaczanie ochroną życia i zdrowia naszych klientów. Jesteśmy dumni, że nasza oferta odpowiada na indywidualne potrzeby, których uważnie słuchamy i na które zwinnie odpowiadamy. W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowe indywidualne ubezpieczenie dla dzieci Lepszy Start, a także rozwijaliśmy ofertę ubezpieczeń grupowych. Od 2015 roku urośliśmy o 80% i nieprzerwanie robimy swoje, spełniamy obietnice, niosąc tak potrzebny dziś spokój ducha 300 tys. klientów i ich rodzinom. Naszym celem pozostaje dynamiczny rozwój oparty na fundamentach naszych wartości – komentuje Aneta Podyma, prezes zarządu Unum Życie.

W 2021 roku spółka wypłaciła uposażonym 157,2 mln zł, o 28% więcej niż w poprzednim roku. Średni czas wypłaty świadczeń wyniósł 2,5 dnia od momentu skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów. Przychody z lokat wyniosły blisko 40,6 mln zł (+24% r/r).

Unum Życie utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowiązań wobec klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Na koniec 2021 roku wyniósł on 213%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi uplasował się na poziomie 850%. Wpływ na stabilną sytuację finansową spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne oraz papiery z gwarancją Skarbu Państwa.

(AM, źródło: Unum)