UOKiK sprawdza praktyki w likwidacji szkód komunikacyjnych z OC

0
1025

Jak dowiedziała się „Gazeta Ubezpieczeniowa”, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął trzy postępowania wyjaśniające w zakresie praktyk stosowanych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Sprawa została wszczęta z zawiadomienia, jakie 5 października złożyły do UOKiK organizacje branżowe reprezentujące zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców z sektora MŚP.

We wspólnym wystąpieniu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, Polskiej Izby Motoryzacji oraz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej zawiadamiano o podejrzeniu stosowania przez m.in. PZU SA, STU Ergo Hestia oraz TUiR Warta praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz ograniczających konkurencję na rynku napraw komunikacyjnych. W uzasadnieniu organizacje opisały i dokumentowały przypadki działań uznawanych przez nie za nieuczciwe, stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w stosunku do konsumentów oraz serwisów naprawczych.

Towarzystwom zarzucono m.in.:

  • nieudzielanie rzetelnej i zgodnej z prawem informacji dotyczącej rzeczywistej wartości szkody, a także przebiegu procesu naprawy i sposobu jego realizacji;
  • świadome wprowadzanie w błąd w przedmiocie konsekwencji niekorzystania z oferty napraw pojazdu w sieci warsztatów preferowanych;
  • oferowanie stawek roboczogodzin poniżej ich faktycznych kosztów;
  • stosowanie mechanizmu odkupu wraków i zaniżanie wartości pojazdu przy szkodach całkowitych z wykorzystaniem nieuzasadnionych potrąceń np. z powodu sytuacji rynkowej, nieuznawania niższego przebiegu czy wyposażenia dodatkowego auta;
  • stosowanie nieuzasadnionych rabatów i potrąceń, a także rozwiązań i operacji niezgodny z technologią naprawy producenta pojazdu;
  • ograniczanie dostępu do usług naprawczych przedsiębiorcom nieobjętym porozumieniem i stosowanie niejednolitych warunków umów;
  • wprowadzenie poszkodowanych w błąd co do rzeczywistej wartości szkód na majątku oraz sposobów ich likwidacji;
  • wybranie do współpracy usługodawców, których niskie ceny nie były poparte pełnym zestawem kosztorysowych pozwoleń (np. środowiskowych) oraz spełnianiem przez nich wymogów technologicznych producenta pojazdu;
  • stosowanie mechanizmu sztucznego kreowania życzeniowych cen napraw czy najmu pojazdów zastępczych.

Zdaniem składających zawiadomienie wymienione praktyki niejednokrotnie prowadzą do zaniżania odszkodowań lub wykorzystywania przez ubezpieczycieli korzystnych dla nich ścieżek likwidacji szkody w stosunku do poszkodowanych, jak i warsztatów naprawczych.

– W konsekwencji opisywane praktyki doprowadzają do sytuacji, w której poszkodowany nie uzyskuje pełnej kompensacji szkody, a co za tym idzie powodują wystąpienie uszczerbku w majątku poszkodowanego. Dodatkowo, wiele szkód, w których doszło do zaniżenia odszkodowania, znajduje swój finał w sądach, przepełnionych sprawami o dopłatę do odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych. Im więcej zaniżeń odszkodowania trafi do sądu, tym bardziej wydłuży się rotacja rozpoznawania tych spraw, a więc uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania przez podmiot uprawniony do jego otrzymania przesunie się w czasie. W sytuacji, gdy podmiotem tym jest warsztat naprawczy, realnie wpływa to na jego płynność finansową, doprowadzając niejednokrotnie przedsiębiorstwo na skraj wypłacalności – komentuje adwokat Magdalena Rok-Konopa z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych ROK-KONOPA i Wspólnicy sp.k., pełnomocnik PIDiPO.

8 grudnia prezes UOKiK poinformował o wszczęciu trzech postępowań wyjaśniających w zakresie praktyk stosowanych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie Urząd przekazał, że w zakresie innych kwestii, jak np. ograniczania konkurencji na rynku firm naprawczych czy posiadania dominującej pozycji w tym zakresie przez ubezpieczycieli, nie widzi działań niezgodnych z prawem. Z takim stanowiskiem nie zgodzili się autorzy zawiadomienia, którzy zapowiedzieli przygotowanie szerokiej analizy prawnej dotyczącej tej materii. O interwencję zwrócono się również do Rzeczników: MŚP, Finansowego oraz Praw Obywatelskich. Wcześniej analogiczne działania podjął Związek Dealerów Samochodowych.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl