Upadło biuro z gwarancją TU Europa

0
489

4 listopada Biuro Podróży Mistral sp. z o. o. złożyło Marszałkowi Województwa Śląskiego oświadczenie o niewypłacalności. Ubezpieczycielem podmiotu jest TU Europa.

Gwarancja wystawiona BP Mistral przez zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte z podróżnymi w okresie jej obowiązywania, tj. od 19 listopada 2018 r. do 18 listopada 2019 r. Podróżni, których umowy o udział w imprezie turystycznej nie zostały lub też nie zostaną zrealizowane, mają możliwość składania roszczeń do TU Europa.

Według informacji przekazanych przez biuro, żaden z podróżnych nie przebywa obecnie poza granicami kraju.

(AM, źródło: UMWŚ)